IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

28 września 2022 r, godz. 9:00

Restauracja Metalurgia, ul. Metalurgii 7

PRELEGENCI

Adam Krzysztof Abramowicz

powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj więcej

Mariusz Haładyj

6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny. W latach 2012-2019 podsekretarz stanu kolejno w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał w nich m.in. za tworzenie regulacji gospodarczych oraz współkształtowa...

Czytaj więcej

Agnieszka Durlik

Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijała jako prawa ręka dyrektora jednego z największych szpitali w Warszawie, gdzie poznała od podszewki wyzwania jakie niesie zar...

Czytaj więcej

Dr Jarosław Ferenc

od 2016 roku prezydent Miasta Radomska. Absolwent geografii turyzmu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ. Podczas 10-letniej pracy na uczelni prowadził zajęcia ze studentami, m.in. ze statystyki, podstaw informatyki, geog...

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Filip Chybalski

Radomszczanin. Ekonomista. Absolwent II LO im. K.K. Baczyńskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Prognoz i Analiz Ilościowych w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję z-cy Dyrektora ds. Nauki. Koordynator międzynarodowej grupy badawczej Pensions & Intergener...

Czytaj więcej

Jarosław Fordoński

mBank S.A. - Dyrektor ds. UE w Departamencie Rozwoju Biznesu Bankowości Korporacyjnej Swoją przygodę z mBankiem rozpoczął w 1995 roku. Od 1999 zawodowo związany funduszami unijnymi. Prelegent i uczestnik wielu konferencji i warsztatów z zakresu zasad i mechanizmów funkcjonowania pomocy publicznej. Członek grup roboczych przy Związku Banków Po...

Czytaj więcej

Anna Piórkowska

Specjalistka w Dziale Projektów i Ekspertyz w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE). Otrzymała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Obecnie doktoryzuje się w Szkole Doktorskiej na Politechnice Warszawskiej w dyscyplinie naukowej inżynieria śro...

Czytaj więcej

Daniel Łuszczyn

specjalista w Departamencie Obsługi i Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za relacje z przedsiębiorcami z rynków Europy Wschodniej oraz prowadzenie działań proeksportowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii im. Leona Koźmińskiego. MBA ukończył w Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej przez 26 lat związa...

Czytaj więcej

Renata Koska

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wieloletni pracownik służb zatrudnienia i samorządowiec (pracowała jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sekretarz miasta Przedborza, kierownik Placówki Terenowej ...

Czytaj więcej

Dorota Krajewska-Trajdos

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w Prawie zamówień publicznych. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca licznych szkoleń i warsztatów.

Czytaj więcej

Dr Dorota Nawrat-Wyraz

główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG, Ekspert MEiN z zakresu doradztwa zawodowego, wykładowca akademicki, trener, ekspert w projektach międzynarodowych w zakresie rynku pracy i...

Czytaj więcej

Martyna Kruszyńska-Ostrowska

główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim. Posiada doświadczenie w realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji zdrowotnej i projektów dla branży life-science.

Czytaj więcej

Anna Dyląg

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielka firmy ABC ENERGIA Sp. z o.o. Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont Europa. Ekspert ds. projektów międzynarodowych w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem wspólnot energetycznych. Swoje doświadczeni...

Czytaj więcej

Piotr Dmitrowski

Od blisko dwudziestu lat zaangażowany w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Doświadczony analityk ekonomiczny, ekspert rynków finansowych, wielokrotnie wyróżniany w kluczowych rankingach polskich ekonomistów. Od ponad trzech lat kieruje zespołem analiz makroekonomiczych i rynków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej odpowiadał za s...

Czytaj więcej

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI