V Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

V Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości
“Gospodarka w przyszłości, Przyszłość w gospodarce”

27 września 2023 r, godz. 9:00

Restauracja Metalurgia, ul. Metalurgii 7, Radomsko

PRELEGENCI

Aleksander Gloc

Absolwent ILO w Radomsku i student SGH w Warszawie. Laureat stypendium Our Future Foundation dla 25 najzdolniejszych uczniów w Polsce. Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości i finalista Olimpiady Geograficznej. W przeszłości aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz młodzieży w Młodzieżowej Radzie Miasta w Radomsku oraz w Młodzieżowym Sejmiku...

Czytaj więcej

Bogusław Grabowski

Jest ekonomistą : absolwentem Uniwersytety Łódzkiego na kierunku Ekonometria i statystka oraz University of Windsor w Kanadzie, w zakresie ekonomii. W 1992 r. uzyskał stopień dr nauk ekonomicznych rozprawą „Teoria i praktyka globalnego monetaryzmy” Prze wiele lat był adiunktem w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie pełnił różne...

Czytaj więcej

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Statystyk - absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ma też doświadczenie w z...

Czytaj więcej

Piotr Dmitrowski

Od blisko dwudziestu lat zaangażowany w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Doświadczony analityk ekonomiczny, ekspert rynków finansowych, wielokrotnie wyróżniany w kluczowych rankingach polskich ekonomistów.

Czytaj więcej

Karol Pogorzelski

ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych banku Pekao S.A. Od ośmiu lat specjalizuje się w analizach sektora przedsiębiorstw, rynku pracy i finansów publicznych.

Czytaj więcej

Andrzej Drozd

Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Politolog i europeista z wykształcenia, wieloletni dyplomata w randze konsula, (w Białorusi, Ukrainie oraz Finlandii), ekspert ds. rynków zagranicznych oraz problematyki związanej z rynkiem pracy. Realizator projektów wsparcia w Ukrainie, w zakresie decentralizacji, rozwoju sektora prywatnego oraz...

Czytaj więcej

Łukasz Prysiński

Psycholog, menadżer – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Czytaj więcej

Renata Pomorska-Grzechnik

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości korporacyjnej oraz we współpracy z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w sprzedaży produktów bankowości transakcyjnej oraz szeroko pojętego wsparcia procesów sprzedaży.

Czytaj więcej

Piotr Matulka

Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ur. 6 kwietnia 1979 r. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Marketing i Zarządzanie. W latach 2001-2022 związany z branżą hospitality. Pełnił, między innymi funkcję Managera Hotelu Grand w Łodzi, ...

Czytaj więcej

Grzegorz Płatek

Absolwent prawa oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat zajmuje się zawodowo legislacją, m.in. brał udział w pracach nad pakietem ustaw dotyczących deregulacji dostępu do zawodów, prowadził również prace nad dwiema ustawami o innowacyjności.

Czytaj więcej

Wojciech Niedźwiedzki

Radca prawny, doradca podatkowy. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, planowaniu podatkowym oraz reorganizacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów transgranicznych.

Czytaj więcej

Anna Bednarek

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych firm, jak również osób indywidualnych w zakresie podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych. Realizowała liczne projekty w obszarze transgranicznego i lokalnego doradztwa podatkowego, global mobility, oraz szeroko rozumianych kwestii prawno-podatkowych.

Czytaj więcej

Mariusz Bąbol

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1998r. rozpoczął pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, a następnie objął funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Wielokrotnie delegowany do składu o...

Czytaj więcej

Łukasz Żuławiński

Łukasz specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym dla firm prywatnych i rodzinnych oraz reorganizacjach grup kapitałowych. Zajmuje się również sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego.

Czytaj więcej

Agnieszka Sygitowicz

Od siedmiu lat wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Innowatorka, menadżerka, liderka. Pasjonatka nowoczesnych technologii, innowacji i teatru. Ekspertka w zarządzaniu procesem akceleracji i budowaniu ekosystemów startupowych. Laureatka rankingu TOP 15 Kobiet w 5G stworzonego przez „Perspektywy”.

Czytaj więcej

Renata Gębicz

Założycielka firmy PPHU RENPOL uhonorowanej wieloma nagrodami i wyróżnieniami za innowacyjne produkty do rehabilitacji – w tym w szczególności kostium rehabilitacyjny/orteza SpiderSuit. Wieloletnia Wiceprezeska Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku. Obecnie kieruje GOZ w Gomunicach z Filią w Dobryszycach i GOZ w Gorzkowicach.

Czytaj więcej

Sylwia Dziegieć

Biochemik i technolog kosmetyczny. Od prawie 20 lat prowadzi firmę produkującą kosmetyki na zlecenie dużych firm na rynku kosmetycznym.

Czytaj więcej

Katarzyna Chybała

Współtwórca i prezes stowarzyszenia Koniczynka. Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Osoba z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, wieloletni działacz społeczny, lider wielu przedsięwzięć społecznych w regionie, absolwentka Szkoły Liderów – programu prowadzonego pr...

Czytaj więcej

Wiola Rosłoniec

CEO agencji marketingowej PRosta Komunikacja. Wiceprezeska zarządu Funda...

Czytaj więcej

Maja Skubina

Wiceprezeska Zarządu Fundacji #niezamłodzi. Koordynatorka ds mediów społecznościowych w fundacji. Specjalistka ds Marketingu. Absolwentka Zarządzania finansami i rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją aktywną działalność rozpoczęła udzielając się podczas studiów w Samorządzie Studentów UW.

Czytaj więcej

Martyna Kruszyńska-Ostrowska

główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim. Posiada doświadczenie w realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji zdrowotnej i projektów dla branży life-science.

Czytaj więcej

Dorota Nawrat-Wyraz

Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG, Ekspert MEiN z zakresu doradztwa zawodowego,

Czytaj więcej

Anna Kapuściarek

doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii germańskiej, aktualnie prezes Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”. Pochodzi z Radomska, karierę zawodową rozpoczynała we Wrocławiu, gdzie odnosiła sukcesy jako wykładowczyni języka niemieckiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych na Politechnice Wrocławskiej.

Czytaj więcej

Elżbieta Klekowska

Łukasz Kubiak

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy. Bogata ścieżka zawodowa rozpoczęła się 17 lat temu i trwa do dziś w firmie ManpowerGroup.

Czytaj więej

Monika Olszewska

z wykształcenia prawnik. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w obszarach badań i rozwoju, innowacji, odnawialnych źródeł energii, internacjonalizacji i promocji oraz turystyki. Współpracowała zarówno z globalnymi koncernami będącymi światowymi liderami w swoich ...

Czytaj więcej

Jacek Kaźmierski

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie, gospodarka przestrzenna, MBA, psychologia biznesu. Posiada ponad 11 letnie doświadczenie związane z Funduszami Europejskimi na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Od 2014 pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w tym od 2019 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Poli...

Hieronim Grala

dr habil., historyk, literaturoznawca i dyplomata, profesor Wydziału „Artes Liberales” UW (od 2013). Badacz dziejów Europy Wschodniej w średniowieczu i epoce nowożytnej oraz historii petersburskiej Polonii. W latach 2000–2009 w służbie dyplomatycznej – dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu (2000–2005) i Moskwie (2005–2009), I radca Am...

Czytaj więcej

Witold Jurasz

dziennikarz i publicysta Onetu, gdzie prowadzi też podcast „Raport Międzynarodowy”. Były chargé d’affaires RP na Białorusi, dyplomata w Moskwie oraz pracownik Zakładu Inwestycji NATO. W przeszłości był też gospodarzem tok-show w Polsat News, gdzie przeprowadził ponad 700 wywiadów. Pracował również w spółce zajmującej się międzynarodowym handlem ...

Czytaj więcej

Tomasz Kędzior

Prezes Zarządu Drog-Bud Sp. z o.o.

Kamil Jambor

Dyrektor ds. realizacji kontraktu

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

V RFP za nami

W tegorocznej edycji Forum  z udziałem zaproszonych ekspertów chcieliśmy porozmawiać o problemach polskiej gospodarki. Po pierwsze – dokonać oceny punktu, w którym po przeszło trzech latach różnego rodzaju turbulencji (od pandemii po kryzys energetyczny) znalazła się polska gospodarka i pokusić się o prognozy tego, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach. Po drugie, nasi goście debatowali  na temat polityki gospodarczej Polski. Po trzecie, Forum było doskonałą okazją, aby myślami wybiec poza granice regionu i kraju. Jego istotną część poświęciliśmy bowiem trwającej w Ukrainie wojnie: jej przyczynom i perspektywom oraz przyszłej odbudowie i roli, jaką polscy przedsiębiorcy mogą w niej odebrać. Po czwarte, na Forum swoje miejsce znalazły również kwestie energetyki (finansowanie sprawiedliwej transformacji), zmian pokoleniowych na rynku pracy oraz równouprawnienia kobiet. Słowem – nie stroniliśmy od modnej tematyki ESG. Wreszcie, Forum dało również możliwość zapoznania się z potencjalnymi rozwiązaniami trapiących przedsiębiorców problemów. Wśród nich znajduje się kwestia sukcesji w firmach, o której rozmawiali zaproszeni eksperci.

W ramach Forum Młodych młodzi Radomszczanie pod kierunkiem trenerów Instytutu Badań Edukacyjnych przyjrzeli się wyzwaniom, jakie stoją przed wkraczającymi na rynek pracy. Przyszli mistrzowie fotografii  dokumentowali  wydarzenie a młoda entuzjastka dziennikarstwa, uczennica Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku Paulina Karasek zbierała  materiał do  reportażu z Panelu „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy”.

Nasze Forum obfitowało  w wydarzenia towarzyszące: Spotkanie autorskie z H. Gralą i W. Juraszem, autorami książki „Wataha Putina”, Samochód demonstracyjny z elektronarzędziami i narzędziami Milwaukee, Mobilne Laboratorium Przyszłości – PSP Nr2  dla uczniów  PSP Nr2, PSP Nr1, PSP Nr3, PSP Nr4.

Organizacja V Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych Patronów i Partnerów:

 • Patron Honorowy Karol Młynarczyk Wojewoda Łódzki
 • Patron Honorowy  Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Patron  Honorowy Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Patron  Honorowy  Krajowa Izba Gospodarcza
 • Partner Miasto Radomsko
 • Partner Strategiczny Bank Pekao S.A.
 • Partner Powiat Radomszczański
 • Partner Główny Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Partner Główny Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Partner Główny PNB Paribas
 • Partner Basic Leitz Polska Sp. z o.o.
 • Partner Główny Plast Instal SKB Sp. z o.o.
 • Partner Główny Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Partner Główny Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Partner Główny Metalurgia Restauracja i Browar
 • Partner Wspierający Instytut Badań Edukacyjnych
 • Partner Wspierający mBank S.A.
 • Partner Wspierający Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 • Partner Wspierający Kobud Sp. z o.o. Sp.k.
 • Partner Basic T-Mobile
 • Partner Wspierający Elbruk Andrzej Kędra
 • Partner Wspierający Wolmed Sp. z o.o.
 • Partner Basic Darmi
 • Partner Basic Społeczna  Akademia  Nauk
 • BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. P.
 • Partner Basic Kancelaria Podatkowa Romuald Piątkowski  Sp. z o.o.
 • Fundacja Nieznamlodzi
 • Manpower Group
 • Kancelaria Tomczykowski Tomczykowska
 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”
 • Stowarzyszenie  Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
 • Galeria Radomsko

Dziękujemy również młodzieży i nauczycielom radomszczańskich szkół ponadpodstawowych: I LO,  II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oraz Publicznych Szkół Podstawowych Nr2, Nr1, Nr3 i Nr4 w Radomsku za ich zaangażowanie i aktywność.