Aktualności

04gru 2023

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczęła ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”. W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, […]

15lis 2023

Prowadzisz firmę produkcyjną? Szukasz środków na jej rozwój? Dowiedz się jakie są możliwości sfinansowania w formie bezzwrotnych dotacji zakupu maszyn, urządzeń, linii technologicznych. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa w Łodzi oraz Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku zapraszają na webinar, podczas którego zostaną przedstawione szczegóły i możliwości skorzystania z bezzwrotnych dotacji z Funduszu Sprawiedliwej […]

06lis 2023

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie w Partnerstwie z Fundacją Przyjazne Prawo w Częstochowie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie, Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie i Politechniką Częstochowską, zaprasza do udziału w II Forum Prawno-Ekonomicznym o tematyce Prawo Medyczne, które odbędzie się 16 listopada 2023r. na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza […]

09sie 2023

W dniu 7 lipca 2023 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. W związku z licznymi negatywnymi uwagami przedsiębiorców do omawianego projektu aktu normatywnego, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz w dniu 12 lipca 2023 r. wystąpił z opinią do projektu ustawy do Sejmu RP oraz do Ministerstwa Cyfryzacji. W opinii postulowano m.in. o rozważenie stanowisk organizacji przedsiębiorców w toku dalszych prac nad projektem ustawy. Na uwagi Rzecznika […]

19lip 2023

BiznesPortal.pl – pod takim adresem od 1 lipca 2023 przedsiębiorcy znajdą pierwszą tak kompleksową wyszukiwarkę ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy wsparciu  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyła narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca może odnaleźć dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty dofinansowania działalności. BiznesPortal.pl to baza, która gromadzi informacje o środkach dostępnych […]

19lip 2023

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie prowadził Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP odpowiedzialny za prace Rady Naukowej. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP, dr Marcin Chmielowski – Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie, […]

12lip 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opracowuje system wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Jesteś przedsiębiorcą lub myślisz o założeniu firmy? Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:„MŚP w transformacji. Powiedz nam, czego potrzebujesz”, podczas których będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj wsparcia byłby […]