Jak zostać członkiem?

Członkiem zwyczajnym Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe, które poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązują się do działania na rzecz Izby oraz przestrzegania postanowień jej statutu.

 

Korzyści z przynależności do Izby:

 • dostęp do bezpłatnej informacji gospodarczej,
 • promocja firmy w materiałach reklamowych Izby,
 • pomoc w kontaktach z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu uzyskania poparcia uzasadnionych inicjatyw i działań członków Izby oraz pomocy w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
 • reprezentowanie interesów firm zrzeszonych w Izbie wobec organów władz państwowych,
 • pomoc doradcza w rozwiązywaniu problemów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
 • promocja i wsparcie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
 • udział w szkoleniach kierowanych wyłącznie dla członków Izby,
 • dostęp do usług kojarzenia ofert firm,
 • rekomendacja dla członków,
 • bezpośredni dostęp do informacji dotyczących programów i funduszy wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i funduszy europejskich,
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami,
 • zamieszczenie własnej oferty na stronie internetowej Izby lub rozkodowanie oferty ze strony RIP-H,
 • bezpłatny lub po cenie promocyjnej udział w organizowanych przez Izbę szkoleniach, konferencjach, seminariach i spotkaniach,
 • bezpłatne i systematyczne przekazywanie drogą elektroniczną dostępnych w Izbie informacji i publikacji o charakterze gospodarczym,
 • bezpłatny dostęp do zasobów bibliotecznych Izby.

 

Składki członkowskie – przeczytaj więcej informacji