Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.

Adres: ul. Kościuszki 12 A, Radomsko
Kod pocztowy: 97-500
Telefon: (44) 683-54-03, fax: (44) 683-54-03

E-mail: tebes1@pro.onet.pl
www: www.tbsradomsko.com.pl

Zarząd/Dyrekcja firmy:
Krzysztof Górnik– Prezes Zarządu

Branża:
Podstawowa
:Zarządzanie nieruchomościami
Profil działalności wg PKD (ze zgłoszenia do rejestru REGON): zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 2004)