Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Transportowe “ROM-PAL” Roman Famulski

Adres: Brudzice, ul. Wieluńska 97

Kod pocztowy: 97-565 Lgota Wielka

Właściciel: Roman Famulski

Branża

podstawowa: produkcja wyrobów tartacznych

pozostałe: produkcja opakowań drewnianych, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych