Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: ul. Stara Droga 85
Kod pocztowy: 97-500 Radomsko
Telefon: 44 683 06 30, fax: 44 683 43 77
E-mail: sekretariat@pgk-radomsko.pl
www: www.pgk-radomsko.pl

Zarząd/Dyrekcja firmy:
Marek Glądalski – prezes, tel.44 683-06-30

Branża:
Podstawowa: Produkcja, dystrybucja ciepła
Pozostałe: Produkcja i dystrybucja wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, transport i składowanie odpadów.
Profil działalności wg PKD (ze zgłoszenia do rejestru REGON):
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę, powietrze do układów klimatyzacyjnych