IGERS CROWD Paweł Aulich

Profil działalności (branża podstawowa): Agencja interaktywna
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD):  73.11.Z, 47.91.Z, 58.13.Z, 58.19.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 70.21.Z, 73.12.C, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 85.59.B, 85.60.Z:
Adres: Radomsko, 97-500 ,ul. Władysława Hermana, nr 2, lok. 3.
Telefon: 516 745 259
Właściciel: Paweł Aulich
Opis działalności: 
Agencja, którą stworzyłem działa w trzech odrębnych obszarach.
1.Lokalnie wykorzystując głównie własne kanały komunikacji w internecie pomagam przedsiębiorstwom dotrzeć do klientów z Radomska, powiatu radomszczańskiego oraz naszego regionu.
2. Igers to społeczność instagrama – liczna i silnie zaangażowana. Indywidualna oferta dla firm,organizacji, instytucji z całej Polski pozwala zaprezentować się poprzez bezpośrednią,nieautomatyczną kampanię zgodnie założonym celem.
3.NGO+ to projekt dedykowany wszystkim tym, którzy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony chcą wpływać na zmianę lokalnego otoczenia, rozwiązywać problemy wykorzystując utworzone w tym celu korporacyjne lub instytucjonalne organizacje pozarządowe.
Pro bono świadczę usługi z obszaru technologii informacyjno -komunikacyjnych, IT/ICT, w ramach programu Sektor 3.0, które jest przedsięwzięciem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oferta jest skierowana do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w naszym regionie.