W miniony poniedziałek, tj. 27 czerwca br. w klimatycznej Sali Konferencyjnej mieszczącej się w Hotelu Apart przy ul. Kościuszki 4, odbyło się tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Najważniejszym punktem posiedzenia było wysłuchanie sprawozdań z działalności statutowych ciał Izby tj. Prezes Rady Izby Pani Doroty Krajewskiej – Trajdos i Rady RIPH w Radomsku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Sprawozdania finansowego Izby za 2021r.  Po dyskusji i zaakceptowaniu w/w sprawozdań, zebrani udzielili Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu absolutorium podejmując stosowne Uchwały. .

Walne Zgromadzenie Izby podjęło również uchwałę ws. przyjęcia budżetu Izby na 2022r  oraz zmian w statucie RIPH  rozszerzających w istotny sposób katalog zadań Izby oraz sposoby ich realizacji.

Ważnym punktem procedowanym podczas Zgromadzenia było uzupełnienie składu Rady Izby w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego członka Rady, Pana Arkadiusza Niedziółkę.

W głosowaniu jawnym, reprezentujący firmę RCB 2 Sp. z o.o. Pan Stanisław Tarkowski został nowym członkiem Rady Izby, uzupełniając w ten sposób powstały vacat.

Rada Izby serdecznie dziękuje Pani Lidii Wojtan (Wrzosowa Dom Weselny Dariusz Wojtan) za przygotowanie pysznego ciasta, Panu Sławomirowi Doboszowi za gościnę w Sali Konferencyjnej Hotelu Apart oraz wszystkim innym, którzy wsparli organizację Walnego Zgromadzenia.