Instytucje

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: 222 500 130
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Recepcja: tel. 22 432 80 80, 432 71 25
fax. 22 432 86 20, 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 00
fax:22 827 46 73
e-mail: kig@kig.pl
www.kig.pl

 

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. 48 (22) 55 99 900
Fax 48 (22) 55 99 910
Infolinia dla członków (22) 55 99 890
e-mail: recepcja@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Siedziba Główna
ul. Staszica 2A
26-200 Końskie
tel: 41 375 14 55 / 41 260 46 21
fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
www.kswp.org.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl
www.lodzkie.pl

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Punkt Konsultacyjny
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 230 15 55/56
e-mail: info@cop.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź
Sekretariat
tel.: 42 208 92 01
fax: 42 208 92 10
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
www.larr.pl

 

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
tel. (44) 683 45 09
fax (44) 683 43 35
e-mail: starostwo@radomszczanski.pl
www.radomszczanski.pl

 

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. 44 685 45 10, 44 685 45 20, 44 685 45 00
fax  44 685 45 13
e-mail: um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4
97-425 Zelów
tel. 44/ 634 10 06, 634 10 14, fax 44/ 634 12 30
frgz@frgz.pl
www.frgz.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23
29 – 100 Włoszczowa
(48) 41 394 14 05
e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl
www.lgd-region-wloszczowa.pl

 

Lokalna Grupa Działania “BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5
97-225 Ujazd
tel. 44 719 22 29
e-mail: biuro@buduj.eu  
www.lokals.pl

 

Lokalna Grupa Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty”

ul. Wieluńska 11
98 – 320 Osjaków
tel.: 43 842-35-22
fax.: 43 842-35-22
e-mail: lgd@krainawarty.pl
www.krainawarty.pl