Od 1 stycznia obowiązuje Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.  Mając na uwadze  fakt, że ten akt prawny wprowadził szereg nieznanych dotychczas wymagań istotnych zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców, w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem nowych przepisów Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Krajewska– Trajdos zaprasza na 2-dniowe szkolenie „Wszystko co jest potrzebne do udzielenia zamówienia w szczególności na usługi projektowe, nadzór autorski i roboty budowlane”.

Szkolenie które pozwoli Państwu pozyskać wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w zamówieniach publicznych i łatwiejsze wdrożenie nowych przepisów a także przygotować dobrą ofertę odbędzie się:

Data: 05.10.2021 i 06.10.2021r,

Godz. : 9.00 – 15.00

Miejsce: 97-500 Radomsko, Hotel Porto, ul. Portowa 14

Trener prowadzący szkolenie:

EWA WIKTOROWSKA – były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy prawo zamówień publicznych, inżynier budownictwa, wykładowca, doradca z zakresu zamówień publicznych, autor i współautor wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych. Członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w programie POIG.Biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Rady

Programowej miesięczników: Przetargi Publiczne oraz Doradca Zamówienia Publiczne. Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych – nagrody dla Zamawiających i Wykonawców z obszaru zamówień publicznych.

Należność z tytułu uczestnictwa: 890 zł / 1 osoba  jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych.

W przeciwnym razie do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż 3 osób z tej samej jednostki, cena szkolenia

wynosi 790 zł za osobę.

Cena zawiera:

– koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu

– koszt materiałów szkoleniowych

– lunch, serwis kawowy

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 600 79 33 79,

e-mail: kancelaria.trajdos@wp.pl

Więcej informacji na ten temat w załącznikach:

Zaproszenie na szkolenie

Zgłoszenie szkolenie październik 2021r Porto