Spotkanie informacyjne nt. projektu Strefa rozwoYOU – bony na usługi rozwojowe

Już za kilka tygodni rusza program dofinansowania do szkoleń pracowników! To jedyna od kilku lat szansa na sfinansowanie rozwoju. Stwórz Strefę RozwoYOU w swojej firmie.

Pieniędzmi na  inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która już od października uruchamia nabór wniosków w ramach projektu Strefa RozwoYou.

Spotkanie z przedstawicielem ŁSSE poświęcone projektowi  i bonom na usługi rozwojowe odbędzie się 12 października 2017r. o godzinie 9.30  w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku przy ul. Kościuszki 6 w sali 218. 

Rejestracji na spotkanie można dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych – po raz pierwszym od kilku lat,
  • inwestycja w rozwój kadry, wzrost konkurencyjności na rynku poprzez podniesienie jakości usług,
  • podwyższenie kwalifikacji pracowników, aktualizacja kompetencji,
  • nabycie nowych kompetencji przez pracowników dostosowanych do zmian gospodarczych,
  • motywacja pracowników do rozwoju, samorealizacja wsparta przez pracodawcę, wysoka jakość usług szkoleniowych.

W ramach projektu zapewniamy:

  • wiarygodnego partnera biznesowego, którym jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – rozumiejącego potrzeby MŚP
  • prostą i intuicyjną procedurę zgłoszenia do projektu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego zajmie nie więcej niż 15 minut
  • ograniczoną do minimum procedurę finansowania szkoleń (bez konieczności skomplikowanego rozliczania w ramach wniosków o płatność)
  • bezpośrednią pomoc dedykowanego opiekuna i możliwość bezpłatnych spotkań z doradcą mobilnym, który m.in. pomoże w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to spółka Skarbu Państwa, która działając od 20 lat w województwie łódzkim doskonale zna potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Na co dzień zajmujemy się przyznawaniem pomocy publicznej inwestorom. Dzięki inwestycjom w strefie powstało ponad 36 000 nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy zainwestowali ponad 15 000 000 000 zł. Tak duży kredyt zaufania, który otrzymaliśmy od przedsiębiorców zobowiązuje nas do odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku pracy oraz potrzeby inwestorów. Tak powstał pomysł na „Strefę RozwoYou”, inwestycję w kadry, a tym samym długofalowy rozwój przedsiębiorstw.

ŁSSE S.A. zajmuje powierzchnię 1339 ha. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

Szczegóły dotyczące projektu pt. Strefa RozwoYou znajdą Państwo na stronie www.strefarozwoju.lodz.pl.

Zachęcam również do zapisania się do Newslettera, w którym na bieżąco będziemy informować o terminach naborów oraz szczegółach udziału w projekcie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 800 801 321.

Pieniądze na szkolenia są dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rejestracja na spotkanie