Dziś w nocy nastąpił bezprecedensowy atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Atak który zagraża suwerenności demokratycznego kraju i jego mieszkańców. Dla wielu obywateli Ukrainy Radomsko i region radomszczański stały się drugim domem a lokalne przedsiębiorstwa miejscem pracy – tu się uczą, pracują, ale też wzbogacają życie społeczne i budują lokalny kapitał.  Dla niektórych to tylko przystanek, ale  wielu wybrało  Radomsko na swoje miejsce do życia.

W imieniu radomszczańskich przedsiębiorców – w szczególności zrzeszonych w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku pragniemy przekazać wyrazy wsparcia  i solidarności z bohaterskim narodem Ukrainy.

Apelujemy do władz samorządowych o podjęcie wszelkich działań, które pozwolą obecnym    i przyszłym ukraińskim migrantom godnie i bezpiecznie żyć.

Apelujemy o udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia instytucjonalnego w sprawach urzędowych związanych z życiem w Radomsku i Powiecie Radomszczańskim, organizację działań informacyjnych, integracyjnych i innych ułatwiających komunikację i asymilację          w środowisku.

Szanowni przedsiębiorcy i inni ludzie dobrej woli!

Biorąc pod uwagę obecną i przyszłą sytuację oraz potencjalne potrzeby obywateli Ukrainy ( w tym migrantów), zwracamy się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, która zostanie przekazana potrzebującym w miejscu pobytu. Pieniądze można wpłacać na konto RIPH:

41 8980 0009 2001 0081 7158 0001 z dopiskiem  POMOC DLA UKRAINY

Przedsiębiorcy chcący wesprzeć potrzebujących w inny sposób (pomoc rzeczowa, lokum itd.) prosimy o kontakt z Biurem Izby: biuro@riph.radomsko.pl