Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała “Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017”. 

Autorami opracowania są: P. Chaber, J. Łapiński, M. Nieć, J. Orłowska, R. Zakrzewski , Ł. Widła-Domaradzki, A. Domaradzka

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej.
Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem dostępnym na stronie PARP.