Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach:

– 25.08.2021 r. w godzinach 9.00,

– 26.08.2021 r. w godzinach 9.00,

– 30.08.2021 r. w godzinach 9.00,

– 31.08.2021 r. w godzinach 9.00.