15 marca 2022r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, w skład której weszli przedstawiciele biznesu, nauki  i administracji .

Wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – w tym identyfikacja potrzeb w tym zakresie, współpraca z Hubami Innowacji Cyfrowej, dzielenie się wiedzą, budowanie relacji – to główne zadania Rady.  Jako organ opiniotwórczy oraz doradczy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości ŁRRPP będzie działać na rzecz budowania konkurencyjności łódzkich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Przewodniczącym Rady został   Krzysztof Ciecióra , sekretarzem Mirosław Olszewski.

W jej skład weszli także prof. Krzysztof Jóźwik (rektor Politechniki Łódzkiej), Roman Patora (rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi), Jadwiga Tumidajewicz (prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie), Dariusz Stępczyński(prezes Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego),Lech Prysiński (WAREBUD, sp. jawna), Janusz Wdzięczak (prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi), Anna Deląg (prezes ABC Energia), Adam Owczarek (Związek Pracodawców LODZistics, Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej), Łukasz Miernik (MPR Labs), prof. Sławomir Wiak (Łódzki Klaster Fala Energii), Jolanta Juraś (prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej) Bogumił Zięba (ICT Polska Centralna Klaster), Jerzy Pietrucha (CEO Grupy Pietrucha Sp. z o.o.).