Prelegenci

PRELEGENCI

II RADOMSZCZAŃSKIEGO

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI​

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

9 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Janusz Wojciechowski

Urodzony w 1954, prawnik, adwokat, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawiciel Polski w Trybunale.
Był sędzią, prezesem NIK, wicemarszałkiem Sejmu i posłem do Parlamentu Europejskiego. Autor komentarzy do kodeksu karnego i artykułów o tematyce społeczno-prawnej.

Agnieszka Sobieszek

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Joanna Siwińska

Koordynator Projektu pt. „Strefa RozwoYou”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

 

Robert Kałuża

Radca Ministra w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od kilkunastu lat związany z finansowaniem projektów infrastrukturalnych, w tym ze środków unijnych. W latach 2012-2016 kierował Departamentem PPP w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie odpowiada za wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ppp, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania standardów, wzorów umów oraz wytycznych w zakresie przygotowania projektów ppp. 

 

Bartosz Korbus

Członek zarządu Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Redaktor FORUM PPPi Biuletynu PPP. Członek zarządu spółki celowej realizującej pierwszy projekt rządowy w  zakresie budowy sądu w formule PPP. Doświadczony doradca samorządowy, doświadczony w realizacji licznych projektów PPP i dotacyjnych. Uczestnik zespołu ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju oraz szef zespołu tworzącego bazę projektów ppp przez IPPP na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

 

Dorota Krajewska-Trajdos

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi , prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w Prawie zamówień publicznych

Patryk Darowski

Dyrektor
Sektor Budowlany, Medyczny i PPP
Departament Projektów Sektorowych
Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada tytuł Certyfikowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst – CFA).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu biznes planów, zaawansowanych modeli finansowych, wycen, analiz branżowych oraz w doradztwie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego a także fuzji i przejęć. Doświadczenie zdobywał pracując dla klientów z sektora budowlanego, nieruchomości, medycznego oraz telekomunikacyjnego. Przez kilka lat był współautorem raportu nt. polskiego rynku budowlanego. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracował w Deloitte oraz Concordia Espirito Santo Investment.

W BGK specjalizuje się w transakcjach finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych projektów w sektorze budowlanym i służby zdrowia.

  

Grzegorz Kowalski

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym, w tym od 15 z BGK. Ekspert w zakresie finansowania zwrotnego, w tym finansowania ze środków unijnych. Z zamiłowania liberał i wolnorynkowiec, prelegent szeregu konferencji z zakresu finansowania sektora przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Jego sfera zainteresowań, to procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, teoria wzrostu gospodarczego, a w wolnych chwilach literatura faktu, kryminały i taniec latynoamerykański.

 

Przemysław Staniszewski

Prezydent Miasta Zgierza

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Zajmuje się programowaniem rozwoju regionu, zarządza pracą wydziałów Rozwoju Regionu, Ekonomiczno-Finansowego oraz Odwołań. Ponadto nadzoruje działalność Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.  Ukończył Uniwersytet Łódzki, kierunek stosunki międzynarodowe i politologiczne. Pracę rozpoczął w 2007 r. w Wydziale Monitorowania Rozwoju Regionu. Później pracował jako naczelnik Wydziału Dokumentów Strategicznych, był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Jest  członkiem Komitetu ds. Polityki Rozwoju Regionalnego w ramach OECD, uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz  Zespołu ds. Strategii rozwoju transportu.

 

Maciej Kopański

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.

Przemysław Szulfer

Dyrektor w Warbud S.A ds. finansów, skarbowości i administracji. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Z Warbudem związany od 2007 r. Wcześniej firmy audytorskie Deloitte i BDO.

Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

Mariusz Łozowski

Od 2008 r. członek zarządu REMONDIS Aqua sp. z o.o. Od 10 lat współpracuje z samorządami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Uczestnik większości postępowań PPP w branży.

Paweł Patrzałek

Dyrektor spółki Malinowe Hotele, przewodniczący rady Gminy w Solcu-Zdroju

Sebastian Czwojda

Burmistrz Krobi od roku 2006, Samorządowiec-Praktyk,
Radca Prawny  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
Członek Polskiego Centrum Mediacji,
Inicjator przedsięwzięć gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy lokalnych dróg.

 

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Urodził się 14 maja 1971 roku w Zgierzu.  Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat.

27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.