Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. biorąc aktywny udział w realizacji działań przewidzianych na walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadziła do oferty nowy produkt – Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczka ta została udostępniona dla małych i średnich przedsiębiorstw w odpowiedzi na obecne warunki rynkowe pomagając im nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim rozwijać się w trakcie rosnącej inflacji.

Uwzględniając fakt, iż wskutek inflacji przedsiębiorcy mają problem z osiągnieciem dodatniej marży realizując zamówienia kontraktowe czy też z realizacją inwestycji we wcześniej ustalonym budżecie, Pożyczka Antyinflacyjna została opracowana w formule:

  1. Obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej: finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu, itp.
  2. Inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji: finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji.

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG to nie tylko okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe, nawet do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego, ale także możliwość karencji w spłacie kapitału.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści, w tym przede wszystkim na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami czy możliwość karencji w spłacie kapitału. Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to Agencja Rozwoju Przemysłu poniesie opłatę na udzielenie gwarancji.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł.

Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Ważne: Dla wniosków złożonych do 31 marca 2022 r. pożyczka będzie udzielana bez prowizji.

ARP wraz z ARP Leasing kontynuuje zakres wsparcia poprzez dostępność instrumentów finansowych dla przedsiębiorców; oprócz Pożyczki antyinflacyjnej z gwarancją EFG, kompleksowa oferta finansowa ARP obejmuje następujące instrumenty:

  1. pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
  2. pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń;
  3. leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego;
  4. leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie, na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń;
  5. leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń (zwrotny i odtworzeniowy), bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie;
  6. pożyczka na spłatę rat leasingowych w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich;

W Centrum Obsługi Przedsiębiorców wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą pożyczkową, ofertą leasingową  i faktoringową. Eksperci przy uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków, wspierają przedsiębiorców w zakresie dopasowania oferty produktowej do faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe, pomagają w przygotowaniu wniosku o udzielenie finansowania a także w zgromadzeniu dokumentacji korporacyjnej. To tutaj odbywa się wstępna analiza wniosku, badanie zdolności pożyczkowej przedsiębiorcy, badanie aktywów pod kątem zabezpieczeń, pomoc w uzyskaniu poręczeń lokalnych funduszy poręczeniowych. Każdy, kto zwróci się do Centrum, otrzymuje fachową i szybką pomoc w zakresie usług finansowych ARP. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.

Kontakt:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

tel.: +48 885 600 157,  e-mail: renata.pomorska-grzechnik@arp.pl