Podsumowanie Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości

W piątek, 23 czerwca w Hotelu Porto, odbyło się Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości, którego organizatorem była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku. To pierwsza taka inicjatywa w Radomsku,  jej tematem przewodnim był Region Radomszczański miejscem do inwestowania dziś i jutro.  Zaproszeni goście rozmawiali o możliwościach rozwoju Radomska i całego powiatu wykorzystując np. korzystne położenie czy tereny inwestycyjne zlokalizowane m.in. w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestnicy podkreślali jednak, że potencjał to nie wszystko. W trzech panelach tematycznych, prelegenci przybliżyli szanse i zagrożenia dla rozwoju regionu radomszczańskiego oraz godne polecenia praktyki stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego i lokalnych firmach.

W panelu I: Gmina jako miejsce do inwestowania udział wzięli:

 • Janusz Cieszyński – Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju
 • Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor do spraw współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Agnieszka Sygitowicz – Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Jarosław Ferenc – Prezydent Miasta Radomska
 • Andrzej Plutecki – Starosta Powiatu Radomszczańskiego
 • Tomasz Myślikowski – Dyrektor Planowania i Przygotowania Produkcji w PRESS GLASS S.A.
 • Jakub Fulara – Bank Pekao S. A.

Janusz Cieszyński z Ministerstwa Rozwoju, mówił w swoim wystąpieniu m.in. o problemach z jakimi boryka się Powiat Radomszczański (problemy ekonomiczne i społeczne), czego efektem jest zaliczenie naszego powiatu do obszarów zagrożonych marginalizacją. W związku z powyższym na uznanie zasługuje nacisk jaki na rozwój regionu kładzie Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Fundusz Inwestycji Samorządowych za sprawą którego Ministerstwo Rozwoju chce wspierać średnie miasta w Polsce. Wśród 122 miast, które potrzebują wsparcia znalazło się Radomsko. Miasta te w najbliższych latach mają szansę otrzymać z UE ok. 2,5 mld zł.

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Agnieszka Sygitowicz, skupiła się w swoim wystąpieniu na ofercie dla przedsiębiorców. W radomszczańskiej podstrefie ŁSSE zostało do zagospodarowania zaledwie ok. 40 ha. Strefy Ekonomiczne to nie tylko tereny inwestycyjne, to również ulgi podatkowe i profesjonalne doradztwo. Wbrew obiegowym opiniom ŁSSE nie jest przeznaczona jedynie dla dużych przedsiębiorców zagranicznych. A. Sygitowicz podkreśliła, że zakup działek w SSE jest coraz popularniejszy także wśród rodzimych przedsiębiorców, o czym będziemy mogli przekonać się już niebawem.

Z kolei prof. Hanna Godlewska-Majkowska podkreśliła, że lokalne, małe firmy muszą wychodzić poza swój region i odważnie poszukiwać odbiorców na rynku ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

W kolejnym panelu zatytułowanym Co spędza sen z oczu przedsiębiorcom?, udział wzięli:

 • Grzegorz Kołodko – Ekonomista, były wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003.
 • Dr Marcin Stępień – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie
 • Artur Zajączkowski – II Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Bartosz Skuza – ING Bank Śląski
 • Łukasz Zobek – ING Bank Śląski
 • Łukasz Więcek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku
 • Małgorzata Nesterowicz – Dyrektor Programu Bank Firm Rodzinnych, Bank Zachodni WBK, Grupa Santander
 • Mieczysław Bąk – Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG

II panel zainaugurował swoim wykładem prof. Grzegorz Kołodko. W swoim wystąpieniu odniósł się do warunków rozwoju przedsiębiorczości, przypominając zebranym, że gdy myślimy o uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, myślimy też o uwarunkowaniach globalnych, zagranicznych, regionalnych. To m.in. Brexit, niedoceniany Grexit, kontynuacja procesu integracji europejskiej, wahania kursowe. Zdaniem prof. Kołodko euro przetrwa, wyjdzie wzmocnione z ostatnich zawieruch i Polska powinna przystąpić do strefy euro. To szansa na niższe koszty transakcyjne, niższy koszt pieniądza i możliwość wykorzystania rezerw walutowych do spłacenia zadłużenia zagranicznego. Przyjęcie euro mogłoby podnieść wzrost PKB w Polsce o 1 pkt. proc. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w tej dyskusji. Mamy potencjał, by iść do przodu przez wiele lat, rozwijać się w tempie 4-5% prze dekadę i dłużej. Możemy dogonić kraje rozwinięte pod względem PKB w 20 lat.

Po zakończeniu wykładu prof. Kołodko wziął udział w dyskusji, której uczestnicy wskazali klika obszarów wymagających dalszej poprawy: system podatkowy, obowiązki administracyjne  na rzecz  państwa, zmienność i niestabilność prawa. Część z tych problemów rozwiązać ma wdrażany od ubiegłego roku  Jednolity Plik Kontrolny, którego celem jest zmniejszenie kosztów podatkowych  i funkcjonowania administracji, usprawnienie kontroli oraz uszczelnienie systemu VAT.

Coraz większym problemem dla przedsiębiorców jest znalezienie wykwalifikowanego pracownika. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców jak i pracowników, którym oferuje możliwość przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami rynku  pracy. Jak podkreślał w swym wystąpieniu Dyrektor PUP w Radomsku, Łukasz Więcek: nie ma mowy o szkoleniach nieadekwatnych do oczekiwań rynku.

Małgorzata Nesterowicz z BZ WKB przybliżyła uczestnikom Forum temat sukcesji w firmie. Jako partner w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, Bank wspiera je także w procesach sukcesji, m.in. poprzez inicjatywy edukacyjne. Uczestnikami sukcesji są nie tylko nestorzy i sukcesorzy, ale także pozostali współwłaściciele, rodzina, pracownicy, klienci i kontrahenci, i oni wszyscy muszą być przygotowani do zmian.

Po problemach przedsiębiorców przyszedł czas na panel Przykłady dobrych praktyk, w którym  udział wzięli:

 • Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
 • Krzysztof Koman – Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
 • Tadeusz Polanowski – Prezes Zarządu FAMEG Sp. z o.o.
 • Marek Rząsowski – Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju ESBANK Bank Spółdzielczy
 • Sebastian Garus – AGRO-MASZ Paweł Nowak.

Marek Rząsowski przybliżył zebranym działania, które ESBANK Bank Spółdzielczy realizuje w ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. wspierając lokalne inicjatywy.

Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka w swoim wystąpieniu  na przykładzie Miasta Ostrów Mazowiecka odniósł się do położenia, które może być czynnikiem determinującym rozwój miasta i przedsiębiorczości. Zauważył, że dla rozwoju regionu, ważna jest znajomość swoich atutów, by na ich podstawie przygotować dokumenty strategiczne, ale sama strategia ma być planem działań, nie jedynie kolejnym dokumentem schowanym do szuflady. Za świadomością mocnych stron regionu musi iść plan działań, które muszą być podjęte by uatrakcyjnić teren czy to pod względem inwestycyjnym czy turystycznym.

Z kolei Krzysztof Koman z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu pokazał jak samorząd może wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, by sprawnie przeprowadzić ich przez proces inwestycyjny. Toruńskie Centrum Wsparcia Biznesu oferuje pomoc na całym etapie procesu inwestycyjnego od znalezienia lokalizacji, przez uzyskanie wymaganych pozwoleń, po rekrutację pracowników. Ich atutem jest kompleksowa opieka poinwestycyjna. Dostarczają informacji dotyczących zachęt inwestycyjnych, zwolnień podatkowych i możliwości pozyskiwania środków dla przedsiębiorców. Aktywnie pozyskują inwestorów zewnętrznych oraz realizują strategię promocji gospodarczej Torunia.

Prezes Zarządu FAMEG Sp. z o.o. skupił się na historycznych uwarunkowaniach rozwoju przemysłu meblowego, które do dziś stanowią podstawę rozwoju firmy.  Fameg  sp. z o.o. jest obecnie jednym z największych producentów drewnianych krzeseł giętych w Europie należąc do liderów tej branży na świecie. Od 2013 roku wraz z odświeżeniem wizerunku, Fameg Sp. z o.o. potwierdza kontynuację popartego doświadczeniem dorobku, łącząc go z nowoczesnymi rozwiązaniami, będąc tym samym wzorem łączenia tradycji z nowoczesnością. Ponadczasowe, uniwersalne wzornictwo mebli Fameg stale odnajduje się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach.

Sebastian Garus z firmy AGRO-MASZ Paweł Nowak omówił jak rozwinęła się firma, w której pracuje, wykorzystując fundusze UE. Dzięki wsparciu zewnętrznemu AGRO-MASZ Paweł Nowak stał się bardziej konkurencyjny za sprawą zakupionych maszyn oraz dokonano kliku zgłoszeń patentowych.

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości było nie tylko miejscem dyskusji na temat rozwoju regionu. Stanowiło także okazję do nagrodzenia wyróżniających się instytucji i lokalnych firm.

W trakcie Forum uhonorowana została Łódzka Specjalna Stefa Ekonomiczna z okazji jubileuszu 20-lecia. Wiceprezes ŁSSE – Agnieszka Sygitowicz, odebrała z rąk Prezesa RIPH w Radomsku – Witolda Świtkowskiego Dyplom Uznania za tworzenie przyjaznego, stabilnego i elastycznego otoczenia gospodarczego, wspieranie radomszczańskiej przedsiębiorczości i wzorcową współpracę na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Podczas Forum nagrodzone zostały wyróżniające się przedsiębiorstwa z regionu radomszczańskiego. Wszystkie docenione w tym roku firmy łączą przynajmniej dwie wspólne cechy. Pierwsza – to  rozwój i stałe dążenie do dostarczania klientom wysokiej jakości, innowacyjnych produktów i usług. Druga będąca efektem  tej pierwszej, to – promocja miasta Radomska, regionu radomszczańskiego i  Polski.

Statuetki, dla firm będących przykładami dobrych praktyk, otrzymali:

 • ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku za konsekwentne wdrażanie strategii CSR i opierającą się na ponad 90-letnim doświadczeniu, znajomość lokalnego rynku;
 • PRESS GLASS S.A. za bycie przykładem polskiego, nowoczesnego i inwestującego i kapitał ludzki przedsiębiorstwa w podstrefie ŁSSE
 • FAMEG Sp. z o. o. za udane łączenie tradycji historycznych, potencjału regionu i nowoczesnych technologii
 • AGRO-MASZ Paweł Nowak za dynamiczny rozwój i efektywne wykorzystanie funduszy UE w branży rolnej.

To nie wszystkie nagrody wręczone podczas Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości, Rada naszej Izby w porozumieniu z  partnerami Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości  i Forum tj.  Miastem Radomsko i Powiatem Radomszczańskim, postanowiła nagrodzić cztery firmy, dzięki którym Radomsko i Powiat Radomszczański, stają się marką rozpoznawalną w całej Polsce:

 • KLUB MUZYCZNY BOGART Przemysław Urbański z siedzibą w Gomunicach za skuteczne połączenie biznesu z kulturą .

Klub Bogart to fenomen i jedno  z najprężniejszych kulturalnie miejsc w centralnej Polsce  przyciągające od ponad 20 lat uznanych artystów  i rzesze fanów, często z wielu zakątków Polski. O Bogarcie i Gomunicach w powiecie radomszczańskim mówi się również na falach radiowej Trójki, z którą Klub współpracuje m.in. rozsyłając  “Pocztówki do Św. Mikołaja”.

 • PORT RADOMSKO Sp. z o.o. – została stworzona z myślą o kierowcach samochodów ciężarowych i dostawczych, ale także osobowych poruszających się po drodze A1 Warszawa-Katowice. Do dyspozycji klientów jest parking o powierzchni 6 ha mieszczący 400 samochodów ciężarowych i dwie 4-stanowiskowe myjnie TIR oraz hotel, bar, sklep, kantor i zaplecze sanitarne. Dziś samochody z wizytówką  PORT RADOMSKO jeżdżą po drogach całej Polski i Europy.
 • P.U.B. Inkomet Jan Skubisz – od 1990r. jest znany jako wykonawca konstrukcji stalowych na potrzeby budownictwa, drogownictwa, energetyki, przemysłu samochodowego i stoczniowego  oraz generalny  wykonawca obiektów przemysłowych w kraju i za granicą. Diament Forbesa 2016r.
 • SKB S.A. należy do czołowych i najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Specjalizuje się m.in. w: usługach ogólnobudowlanych, precyzyjnej obróbce skrawaniem metali,  wykonaniu i montażu konstrukcji stalowych, zarządzaniu nieruchomościami, energetyce. Diament Forbesa 2016r.

Nie tylko przedsiębiorcy zostali nagrodzeni podczas Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Uczestnicy Forum, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania konkursowe mieli szansę na wygranie nagród ufundowanych przez Partnerów Forum.

ING Bank Śląski przekazał do losowania kilka walizek, natomiast Społeczna Akademia Nauk ufundowała tablet.

Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku wraz z Pracownikami pragnie złożyć serdeczne podziękowania Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością to wyjątkowe wydarzenie i wszystkim, dzięki którym możliwa była organizacja Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Szanownym Prelegentom składamy serdeczne podziękowania za interesujące i inspirujące wystąpienia, w których zechcieli podzielić się z nami swoimi  doświadczeniami i przemyśleniami na temat perspektyw rozwoju regionu, problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy i sposobów ich rozwiązania oraz dotyczące dobrych praktyk stosowanych w jednostkach samorządowych oraz firmach.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Łódzkiego i Krajowej Izbie Gospodarczej za objęcie Patronatem Honorowym wydarzenia oraz za okazane wsparcie:

 • Partnerom Forum:
  • Urzędowi Miasta Radomska,
  • Starostwu Powiatowemu w Radomsku,
  • Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radomsku
 • Partnerom Głównym:
  • ESBANKOWI Bankowi Spółdzielczemu,
  • Bankowi PEKAO S.A.,
  • Frank-Cars Sp. z o.o. – dealerowi Forda,
  • Frank-Cars Sp. z o.o. Sp. k. – dealerowi BMW,
  • Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
  • ING Bankowi Śląskiemu S.A.,
  • Bankowi Zachodniemu WBK S.A.
 • Partnerom Wspierającym:
  • GISON z o.o. – właścicielowi portalu www.inwestujwGminie.pl,
  • Fameg Sp. z o.o.,
  • MAJSTER S.A.,
  • firmie Paweł Nowak AGRO-MASZ
 • Partnerom Merytorycznym:
  • Redakcji Forumbiznesu.pl,
  • Krajowej Administracji Skarbowej – Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi,
  • Miastu Ostrów Mazowiecka,
  • Społecznej Akademii Nauk,
  • Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddziałowi Okręgowemu w Częstochowie
  • PRESS GLASS S.A.

Pragniemy podziękować także naszym Patronom Medialnym za pomoc w promowaniu wydarzenia: Dziennikowi Łódzkiemu wraz z dodatkiem Co Nowego, Grupie Media Press – właścicielowi portalu ForumBiznesu.pl,  Gazecie Radomszczańskiej, Pomiędzy Stronami wraz z portalem PulsRadomska.pl, TVP3 ŁÓDŹ, Telewizji NTL, portalom internetowym Naszemiasto.pl i Radomsko24.pl.

Galerię zdjęć z Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości znajduje się pod adresem https://www.dropbox.com/sh/j001ixs9ujt52tv/AACAFuOAXLdo2hRuc1MDjarua?dl=0.