Podsumowanie III Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości

III Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości za nami. Za nami intensywny i pełen emocji  czas przygotowania oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, które urasta do rangi jednego z najbardziej liczących się wydarzeń gospodarczych w regionie.

Nasze Forum to ludzie – ich wiedza, gotowość do rozmowy i doświadczenie. Ludzie dzięki którym RFP jest platformą wymiany doświadczeń, budowania kapitału społecznego i tworzenia ram dla myślenia o wyzwaniach rozwojowych, jakie stoją przed naszym regionem.

Tegoroczne Forum jest rozwinięciem i kontynuacją tematów poruszanych w poprzednich edycjach.  Otwierając je, Prezes Rady Izby Witold Świtkowski i Wiceprezes Rady Izby Dorota Krajewska – Trajdos powiedzieli:  w tym roku przewidzieliśmy dwa bloki tematyczne: „Nowoczesne usługi dla biznesu” i „Gospodarka przestrzenna”. Z jednej strony, chcemy po raz kolejny zmierzyć się z problemem modernizacji, tym razem skupiając się na tym, jak można świadczyć i korzystać z nowoczesnych usług i technologii i jak radzić sobie w gospodarce, w której pewne zasoby są ograniczone. Z drugiej zaś strony, chcemy ponownie rozbudzić Państwa zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze współpracą sektora publicznego i prywatnego.”

 

Uczestników Forum powitali również :

Pan Jacek Belka Wiceprezydent Radomska oraz Wicestarosta Radomszczański Jakub Jędrzejczak

W imieniu Zarządu Województwa Lódzkiego uczestników Forum powitał Pan Grzegorz Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Przekazał wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów stwierdzając równocześnie, że z każdym rokiem widać większą frekwencję co świadczyć może o rosnącej randze naszego wydarzenia.

Forum rozpoczęło się od wręczenia nagród dla firm, które odznaczyły się w ostatnich latach dynamizmem, konsekwencją w działaniu, ambicjami i innowacyjnością. Wiele nagród miało charakter jubileuszowy i trafiło do przedsiębiorstw, których historia sięga dwudziestu pięciu, trzydziestu  lat i  więcej:

W stulecie nabycia praw wyborczych przez kobiety, w podziękowaniu za kulinarne podróże i konsekwentne oddziaływanie na nasze zmysły kolorem, kształtem i smakiem nagrodę otrzymała Ewa Zagaj Pracownia Tortów Artystycznych „Tortowy Świat”

Nagrodę za wizjonerstwo – spełnianie marzeń o lataniu (Flyspot) i nurkowaniu (Deepspot)  oraz  zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsiębiorczości , organizację przestrzeni, nie tylko publicznej otrzymał  Pan Jarosław Dąbrowski , właściciel firmy JAROSŁAW DĄBROWSKI PROBUD.

Dyplomy uznania otrzymali:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku  – z okazji jubileuszu 50 – lecia

 

Firma Piotr Machalewski , Witold Świtkowski  PB-U „Wiktor” Sp. j.–z okazji jubileuszu 30 – lecia

 

Firma Imponar  Sp. z o.o.  Sk. – z okazji 25-lecia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku – z okazji  100. rocznicy powołania publicznych służb zatrudnienia

„Nowoczesne usługi dla biznesu” – to hasło przewodnie panelu, w którym zaproszeni przez nas specjaliści omówili zagadnienia dotyczące zastosowania specyficznej, eksperckiej wiedzy w tworzeniu wartości dodanej w biznesie i polityce publicznej, nowoczesnych usług i inwestycji w kapitał ludzki (edukacja zawodowa,  innowacyjne usługi  i możliwe formy wsparcia dla rozwoju oraz sposoby korzystania ze wsparcia na inwestycje, sposoby zabezpieczenia się przed atakami hakerów).

Gospodarka przestrzenna  -to  tematyka , która w całości wypełniła II panel Forum.

O przyczynach i negatywnych skutkach chaotycznego rozpraszania zabudowy, o rewitalizacji, partycypacji społecznej oraz potrzebie optymalizacji i efektywnego gospodarowania przestrzenią, z punktu widzenia zaspokajania potrzeb i jakości życia w procesie planowania i zagospodarowania przestrzeni  a także o  systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym, mówili       zaproszeni przez nas wybitni urbaniści i planiści.

Trening motywacyjny „Komunikowanie i perswazja w biznesie”, prowadzony przez dr hab. Dariusz Tworzydło był niezwykle atrakcyjnym elementem spinającym panele tematyczne.

Nie zapomnieliśmy o młodych: uczniowie radomszczańskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych: z PSP Nr 5 i Nr 9, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wzięli udział w zaplanowanych dla nich warsztatach a przyszli geodeci – w części dotyczącej Gospodarki Przestrzennej. Przedstawiciel(e) Młodzieżowej Rady Miasta w dyskusji panelowej mogli się wypowiedzieć nt. swojej wizji miasta Radomska.

Z gratulacjami inicjatywy III RFP  i życzeniami owocnych obrad, Patron honorowy Forum Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazał  180 egzemplarzy strategicznej Gry „ Planista” . Jej uczestnicy mogli kreatywnie podejść do planowania przestrzennego.

Najaktywniejsi uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody ufundowane przez Społeczną Akademię Nauk.

Kulminacyjnym punktem programu był  wykład Gościa Specjalnego Forum profesora Marka Belki pt. „Jakie wyzwania niesie ze sobą nadchodzące spowolnienie w polskiej gospodarce?”.

Nasz gość odpowiadał na pytania uczestników oraz podpisywał książkę „Marek Belka. Selfie”

Tradycyjnie wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z możliwości obejrzenia dorobku i działalności firm  na stoiskach reklamowych oraz uzyskać wielu cennych porad i wskazówek na stoiskach informacyjnych.

Wszystkim patronom i partnerom, prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Dziękujemy za okazaną pomoc, życzymy dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

 

Do zobaczenia za rok na IV Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości !!!