Paneliści

 Janusz CieszyńskiDyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w Ministerstwie Rozwoju

 

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Kariera zawodowa i naukowa

Od 2016: Prorektor do spraw współpracy z otoczeniem

Od 2006 związana z Instytutem Przedsiębiorstwa (obecnie jako kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu w ramach Instytutu, w latach 2006-2016 jako wicedyrektor Instytutu).

Pracownik naukowy SGH od 1991 r.

Długoletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości  i Analiz Regionalnych

Od 2008 r. zespół pracowników i studentów Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, pod kierunkiem prof. dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej ocenia potencjał biznesowy poszczególnych regionów Polski wydając doroczne Raporty „Atrakcyjność inwestycyjna regionów…”  oraz w ramach rankingu „Gmina na 5” ocenia gotowość samorządów do obsługi inwestorów drogą elektroniczną.

Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących polityki regionalnej, konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjne samorządów, a także przedsiębiorczości – uwarunkowań jej lokalizacji i rozwoju.

W ostatnich latach współpracowała m.in. z PAIiIZ, PIM, uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

Agnieszka Sygitowicz

Wiceprezes Zarządu ŁSSE od kwietnia 2016r.

Absolwentka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz politologii na Uniwersytecie Kard.Wyszyńskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu. Były Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, a następnie naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w UM Radomsko.

 

 

Dr Jarosław Ferenc

 Prezydent Miasta Radomsko od 2016 r.

Absolwent geografii turyzmu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W 2002 roku obronił pracę doktorską „Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu miejskiego w przestrzeni Łodzi” i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk o ziemi. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz z zakresu rynku nieruchomości, międzynarodowe kursy z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalnej, odbył staże w Paryżu, Berlinie i Lyonie, gdzie zapoznał się z problemami rozwoju tych miast.

Od 2002 roku związany z samorządem. Przez wiele lat radny – miejski i powiatowy.  Do końca 2006 roku był zastępcą Prezydenta Miasta Radomska zajmując się programowaniem rozwoju miasta oraz odpowiadając na sprawy związane z planowaniem przestrzennym, inwestycjami i infrastrukturą  miejską. Od 2007 do 2015 roku  pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, m.in. jako naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Angażował się także w prace Związku Miast Polskich, m.in. jako  wiceprzewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej ZMP oraz  przewodniczący Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP. W latach 2011-2014  był członkiem platformy Partnerstwa Publiczno-Prawnego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.


Andrzej Plutecki

Starosta Powiatu Radomszczańskiego od 2014 r. 

Urodzony 15 maja 1957 roku w Radomsku. Wykształcenie wyższe. Pracował jako instruktor w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w ZMW Zarządzie Krajowym w Warszawie, następnie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Radomsku jako inspektor. Był także prezesem zarządu Azet Sp. z o.o. W latach 2010 – 2014 sprawował funkcję Wicestarosty.

Jako hobby wymienia żeglarstwo i windsurfing oraz turystykę rowerową i pieszą.

Tomasz Myślikowski,

Dyrektor Planowania i Przygotowania Produkcji w PRESS GLASS SA.

 

Jest absolwentem Wyższej szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Posiada specjalizację m.in. w zakresie Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.

Ma niemal dwudziestoletnie doświadczenie w branży przetwórstwa szkła dla budownictwa. Praktycznie od początku kariery związany z Działem Planowania i Przygotowania Produkcji. W chwili obecnej w PRESS GLASS SA jest bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie pracą największego działu administracyjnego. W zakresie swoich działań współpracuje z większością działów w całej organizacji. Na co dzień swoje obowiązki pełni w zakładzie w Radomsku.

Pracę w firmie PRESS GLASS SA rozpoczął w 1999 roku. Podczas kariery zawodowej pracował jako:

1999 – 2000 Referent ds. Magazynowych, 2000 – 2008 Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji,

2008 – 2014 Kierownik Planowania i Przygotowania Produkcji oraz Koordynator Międzyoddziałowy,

od 2015 Dyrektor Planowania i Przygotowania Produkcji.

  Tadeusz Polanowski

Prezes firmy Fameg Sp. z o.o.

Kiedyś nauczyciel akademicki matematyki a dziś biznesmen. Właściciel kilku firm z branży: hotelarskiej, gastronomicznej, budowlanej i meblarskiej.

Od lipca 2013 roku jest właścicielem, Prezes firmy Fameg Sp. z o.o., która posiada ponad 135- letnia tradycje wytwarzania krzeseł w Radomsku. W zakładzie pracuje ponad 700 pracowników. W prowadzeniu firmy wspierają go synowie: Andrzej Polanowski i Piotr Polanowski.

Nowy właściciel Famegu-Tadeusz Polanowski do początku swojej Prezesury inwestuje znaczne środki pieniężne w rozwój i modernizację maszyn i linii produkcyjnych zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i funkcjonalnym. Dzięki Niemu zamówień jest coraz więcej, produkcja stale rośnie, zakład staje się coraz większy, bardziej nowoczesny.

Wprowadzony został nowy system odpylania, który spełnia najwyższe normy oczyszczania powietrza. Hale produkcyjne zostały wyremontowane, zainstalowano nowy system nawilżania powietrza, zamontowano nowoczesne oświetlenie sterowane według natężenia światła słonecznego. Zakupiono wiele nowoczesnych maszyn produkcyjnych. Wybudowane zostały nowoczesne doły parzelniane.

Od roku Fameg poszerzył swój asortyment o nowy produkt jakim jest wysokogatunkowy brykiet drzewny. Na dniach ruszy najnowocześniejszy tartak w Europie. W planach jest uruchomienie laboratorium, gdzie będą prowadzone badania na temat obróbki drewna.

Jak widać Fameg od czasu Prezesury Tadeusza Polanowskiego jest w fazie rozkwitu, wszelkie działania czynione są aby firma odzyskał dawną renomę w Polsce i na świecie, żeby ponownie stała się jednym z największych producentów krzeseł drewnianych giętych.

  Jakub Fulara

Kierownik Zespołu Funduszy UE w Banku Pekao SA

Od 11 lat pracuje w bankowości, w tym od 9 lat w Banku Pekao. Jest współautorem Raportu o sytuacji mikro i małych firm. W Banku Pekao zajmuje się też programami pomocowymi dla firm oraz współpracą z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi ułatwiającymi dostęp do finansowania dla MŚP.

 

  Prof. Grzegorz W. Kołodko

Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. CzłDRonek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor 50 książek oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Doktor Honoris Causa dziesięciu zagranicznych uniwersytetów. Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów.

 

   Dr Marcin Stępień  

Stowarzyszenie Księgowych Polsce
Oddział Okręgowy w Częstochowie

Kierownik Zakładu Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Obszary zainteresowań naukowych dotyczą rachunkowości podatkowej i podatków w działalności gospodarczej. Autor licznych publikacji z w/w zakresu. Praktyk – uczestniczący czynnie we wdrażaniu rozwiązań podatkowych w przedsiębiorstwach czy grupach kapitałowych.

 

   Artur Zajączkowski

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Odpowiedzialny jest za pion orzecznictwa i sam jest wieloletnim orzecznikiem w podatku od towarów i usług.
Jest również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego utworzonej przy Ministrze Finansów.
Z Administracją Podatkową związany od 1993 r.

 

 Bartosz Skuza 

Manager Wydziału Doradców Klienta Korporacyjnego ING Banku Śląskiego

Pracuje w bankowości na rynku łódzkim od 10 lat. Doświadczenia zdobyte podczas współpracy od start-upów do międzynarodowych korporacji wykorzystuje w bieżących relacjach biznesowych. Jego mocne cechy to relacje, determinacja, poszukiwanie rozwiązań spełniających oczekiwania Klientów. Zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy kieruje się otwartością i szczerością.

   Łukasz Zobek

ING Bank Śląski

Starszy Koordynator ds. Leasingu.Związany z branżą leasingową od 2008. Aktualnie zajmuje się współpracą z firmami z sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Każdego dnia aktywnie bierze  udział w tworzeniu propozycji finansowych mających spełnić oczekiwania i potrzeby leasingowe Klientów. Doświadczenie leasingowe zdobyte podczas wieloletniej pracy pozwalają na wspólne  Klientem  tworzenie indywidualnych rozwiązań biznesowych mających wpływ na optymalizacje kosztów podatkowych.

Łukasz Więcek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku

Specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, instruktor szkolenia kadr organizacji pozarządowych.

 

 Małgorzata Nesterowicz

dyrektor Programu Bank Firm Rodzinnych

Bank Zachodni WBK S.A.

Pracuje w BZWBK od 11 lat, posiada doświadczenie z zakresu finansowania strukturalnego oraz bankowości korporacyjnej, kierowała zespołem Finansowania Strukturalnego oraz Centrum Bankowości Korporacyjnej Warszawa.

Obecnie buduje Program skierowany na rzecz wzmacniania pozycji Banku jako partnera w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wspierania ich rozwoju i procesów sukcesji m.in. poprzez inicjatywy edukacyjne i budowania platformy rozwoju firm oraz oddziaływania na społeczności lokalne.


Mieczysław Bąk

Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Dyrektor  Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej

Odpowiedzialny za rzecznictwo interesów przedsiębiorców i programy badawcze.  Badania zagadnień dotyczących innowacyjności, dostępu do źródeł finansowania, kultura prawna, etyka biznesu, , przeciwdziałanie korupcji; rozwój organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, w tym diagnoza organizacji w odniesieniu do standardów międzynarodowych, szkolenia w zakresie  etyki biznesu, zarządzania organizacją, i wpływania na proces legislacyjny. Kierowanie projektami badawczymi z w/w zakresu. Realizacja projektów promujących społeczna  odpowiedzialność biznesu  a także szkolenia w zakresie etyki biznesu w krajach transformujących gospodarki (Rosja, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Ukraina, Białoruś, Kosowo, Serbia, Bośnia.)

 

Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Samorządowiec, społecznik, nauczyciel, sportowiec. Jako samorządowiec od 2006 roku radny Rady Powiatu Ostrowskiego, od 2010 roku Wicestarosta Ostrowski, od 2014 roku Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej. Przez wiele lat aktywny społecznie. W latach 1989-90 pełnił funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na AWF. Absolwent warszawskiego AWF, Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie geografii i administracji oraz warszawskiej SGGW w kierunku zarządzania nieruchomościami. Przez 20 lat pracował jako nauczyciel, w tym przez 9 lat na stanowisku dyrektora zespołu szkół w Ostrowi Mazowieckiej. Od roku 1983 związany z Ludowym Klubem Sportowym OSTROWIANKA, jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów, trener oraz prezes klubu. Współzałożyciel Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. Inicjator Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych. Żonaty, ma troje dzieci.

  

Krzysztof Koman

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Absolwent administracji i europeistyki, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – miejskiej jednostki odpowiedzialnej m.in. za rozwój przedsiębiorczości, poszukiwanie inwestorów oraz współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi. W latach 2013-15 Doradca Prezydenta Miasta Torunia ds. kształtowania wizerunku miasta, odpowiedzialny za koordynację działań marketingowych i promocyjnych grodu Kopernika. Pasjonat nowoczesnych technologii w zakresie rozwoju inteligentnych miast, a także rozwoju partycypacji społecznej w samorządach. Naukowo zajmuje się modelami funkcjonowania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Marek Rząsowski

Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Od 17 lat związany z branżą finansową, od 9 – z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym. Specjalista w zakresie marketingu i kreowania marki, absolwent Podyplomowych Studiów Public Relations  oraz Bankowości, aktualnie uczestnik Studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W ESBANKU Banku Spółdzielczym odpowiada za opracowywanie oraz nadzór nad realizacją strategii banku, a także za projekty z zakresu CSR, Public Relations oraz programy dotyczące zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich.


Sebastian Garus

AGRO-MASZ Paweł Nowak

W roku 2007 obronił tytuł mgr inż. na kierunku Fizyka Techniczna specjalność Fizyka Komputerowa na Politechnice Częstochowskiej. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Autor i współautor około 50 publikacji naukowych (z czego ponad 10 z tzw. listy filadelfijskiej) oraz 3 zgłoszeń patentowych. Recenzent zagranicznych czasopism naukowych. Czynnie uczestniczył w konferencjach naukowych i targach wynalazczych, gdzie jego prace zostały uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami (m. in. dyplomy MNiSW). W pracy naukowej zajmuje się wytwarzaniem i badaniem właściwości amorficznych stopów magnetycznych oraz badaniem propagacji fal elektromagnetycznych w fotonicznych strukturach wielowarstwowych. W pracy zawodowej, w przedsiębiorstwie AGRO-MASZ, zajmuje się projektowaniem maszyn, prowadzi laboratorium metalograficzne i metaloznawcze, określa parametry obróbki cieplnej stali, odpowiada za część merytoryczną projektów unijnych. Ponadto prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Predator oraz prezes Stowarzyszenia Propagacji Nauki.