Składki członkowskie

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników i kształtuje się następująco:

  • 1-3 pracowników – 40 zł
  • 4-10 pracowników – 120 zł
  • powyżej 10 pracowników – 170 zł

Dodatkowo, przystępując do Izby, przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości 100 zł.

 

Wpisowe oraz składki członkowskie należy wpłacać do kasy Biura lub na rachunek bankowy:

ESBANK Bank Spółdzielczy
41 8980 0009 2001 0081 7158 0001