Cele działalności

Celem działalności Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku jest:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
 • działanie na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w nowoczesnych
  formach organizacyjnych i technologicznych,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie w  środowisku przedsiębiorców (także wśród tych będących członkami Izby)
  informacji dotyczących funkcjonowania firm w krajach Unii Europejskiej, oraz procesów związanych z integracją europejską,
 • inspirowanie i wspieranie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,
 • upowszechnianie i kształtowanie zasad etyki działalności gospodarczej,
 • stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w relacjach między członkami Izby,
 • ochrona interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi partnerami,
 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • wykonywanie innych zadań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu przez członków Izby

Cele pośrednie:

 • kształtowanie wizerunku Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej jako rzetelnego reprezentanta środowiska gospodarczego w regionie,
 • tworzenie warunków dla rozwijania działalności gospodarczej,
 • realizacja zadań statutowych i wypełnianie roli Izby w stosunku do członków,
 • doskonalenie poziomu jakości obsługi klientów,
 • rozszerzanie palety oferowanych usług wychodząc naprzeciw wymaganiom środowiska i zleceniodawców,
 • doskonalenie polityki personalnej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • modernizacja i udoskonalanie infrastruktury RIP-H,
 • podnoszenie efektywności funkcjonowania RIP-H.

Wszystkie realizowane zadania muszą być oparte na oczekiwaniach członków Izby i spełnieniu wymagań stawianych przez klientów.