O Nas

RIPH jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr.35 z 1989r poz.195) i statutu.

Misją Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz usług informacyjnych , szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów.

Siedziba Izby mieści się w Radomsku przy ul. Kościuszki 6. RIPH zrzesza obecnie przedsiębiorstwa różnej wielkości i różnych branż z terenu powiatu radomszczańskiego i powiatów ościennych.

 

komenda

 

Nasz adres:

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Kościuszki 6, pok.210
97-500 Radomsko
Tel/fax (44) 683-19-93
e-mail: biuro@riph.radomsko.pl