O Forum

O Forum

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości:

  • wydarzenie zorganizowane z myślą o przedsiębiorcach i samorządach, czyli tych, którzy podejmują decyzje i tworzą warunki do inwestowania,

  • inicjatywa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, instytucji wspierającej lokalny biznes od 3 kwietnia 2001 r.

Krótka historia Forum:

  • 23 czerwca 2017 r. – pierwsza edycja Forum, poświęcona atrakcyjności inwestycyjnej powiatu radomszczańskiego. Odpowiadaliśmy w nim m.in. na pytania, jakie są główne przewagi konkurencyjne powiatu i jak można je wykorzystać.

  • 18 kwietnia 2018 r. – druga edycja Forum, mierząca się z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat zalet i szans, jakie płyną z zastosowania tego narzędzia, zarówno dla sektora prywatnego jak i instytucji publicznych.

  • 3 kwietnia 2019 r. – trzecia edycja Forum, oscylowała wokół takich tematów jak: Nowoczesne usługi dla biznesu oraz Gospodarka przestrzenna dziś i jutro.

IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości – już 1 kwietnia 2020 roku!

Zapraszamy!

Regulamin dostępny na stronie Organizatora.