O Forum

 

O Forum

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości:

  • wydarzenie zorganizowane z myślą o przedsiębiorcach i samorządach, czyli tych, którzy podejmują decyzje i tworzą warunki do inwestowania,

  • inicjatywa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, instytucji wspierającej lokalny biznes od 3 kwietnia 2001 r.

Krótka historia Forum:

  • 23 czerwca 2017 r. – pierwsza edycja Forum, poświęcona atrakcyjności inwestycyjnej powiatu radomszczańskiego. Odpowiadaliśmy w nim m.in. na pytania, jakie są główne przewagi konkurencyjne powiatu i jak można je wykorzystać.

  • 18 kwietnia 2018 r. – druga edycja Forum, mierząca się z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat zalet i szans, jakie płyną z zastosowania tego narzędzia, zarówno dla sektora prywatnego jak i instytucji publicznych.

III Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości – już 3 kwietnia 2019 roku!

  • Jak co roku, Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń, wysłuchania prelekcji inspirujących ludzi i nawiązania kontaktów biznesowych.

  • Inauguracyjny wykład „Jakie wyzwania niesie ze sobą nadchodzące spowolnienie w polskiej gospodarce?” wygłosi prof. dr hab. Marek Belka.

  • W programie dwóch paneli tematycznych: „Nowoczesne usługi dla biznesu” i „Gospodarka przestrzenna” znajdą się wykłady znakomitych specjalistów oraz praktyczne rozwiązania dla firm.

  • Gry i zabawy dla wszystkich: radomszczańska młodzież spotka się podczas inspirującego warsztatu z wysokiej klasy specjalistką od cyberbezpieczeństwa, a uczestnicy strategicznej gry „Planista” będą mogli kreatywnie podejść do planowania przestrzennego.

Zapraszamy!

Rejestracji na wydarzenie dokonać można za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja trwa do  29 marca 2019 r.

Rejestracja on-line upoważnia uczestników Forum do bezpłatnych identyfikatorów i materiałów promocyjnych, które będą do odebrania  po potwierdzeniu obecności przy stanowisku Rejestracji.

Regulamin dostępny na stronie Organizatora.

 

Pismo Patrona Honorowego

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PATRONI HONOROWI

 
 

 
 

PARTNERZY GŁÓWNI I  PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 

 

   

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

   

 

   

 

   

 

 

PATRONI MEDIALNI