Konferencja “Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Konferencji „ Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych  w 2018 roku”, którą Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku współorganizuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00. w  Hotelu TED, ul. Kołłątaja 46 w  Radomsku i skierowana będzie do pracodawców, którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Konferencja ma na celu przybliżenie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy w zatrudnianiu obcokrajowców. Udział w spotkaniu umożliwi szersze spojrzenie na zmiany zachodzące w przyjmowaniu do pracy cudzoziemców oraz w prawach i obowiązkach zatrudnionego tak cudzoziemca jak i pracodawcy.

Wśród prelegentów pojawią się eksperci:

✔Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

✔Izby Administracji Skarbowej,

✔Straży Granicznej,

✔Państwowej Inspekcji Pracy,

którzy rozwieją wątpliwości dotyczące zatrudniania obcokrajowców.

Szczegółowy program Konferencji tutaj.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne jednak prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 30.11.2017r. telefonicznie pod numerem tel. 44 6837356 do 58 wew. 42 lub 31 albo pocztą elektroniczną na adres: r.dziadek@pup-radomsko.pl.