Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zwraca się z prośbą do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy o zgłaszanie ofert pracy.

W Urzędzie uruchomiony został Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Znajduje się on w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2) w Sali nr 29 (po lewej stronie od głównego wejścia).  Zgłaszają się już do nas pierwsze osoby, które szukają pracy. W chwili obecnej oczekujemy na wejście w życie przepisów, które określałyby w jaki sposób będzie można ich zatrudniać.

Chcąc zgłosić ofertę pracy należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu pod numerami telefonu: 515 471 288, 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wewn. 35,  lub mailowo: d.bugajski@pup-radomsko.pl

Bieżące informacje dla pracodawców chcących zatrudnić uchodźców z Ukrainy są dostępne również na stronie internetowej Urzędu www.radomsko.praca.gov.pl