Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości 2017

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

 

Data: 23 czerwca 2017 r.

Miejsce: Hotel Porto, ul. Portowa 14/20, 97-500 Radomsko

 

Celem Forum jest poznanie możliwości prawnych i organizacyjnych oraz realnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym.

Wśród priorytetów  znalazły się m.in.:

  1. wspieranie budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami i otwieranie kanałów komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją.
  2. przybliżenie praktycznych rozwiązań oraz instrumentów stymulujących przedsiębiorczość w aglomeracjach gminnych (przedstawiciele miast i gmin powiatu radomszczańskiego będą mieć możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń i stosowanych instrumentów promowania i wspierania  przedsiębiorczości na poziomie lokalnym),
  3. dostarczenie wiedzy z dziedzin mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej (sukcesja w firmie, nowy wymiar kontroli podatkowych, jednolity plik kontrolny i inne zmiany w systemie podatkowym, środki UE w ramach perspektywy 2014-2020 w tym m.in.: PROW, WFOŚiGW, Inicjatywa JEREMIE itd.).

Chcemy przybliżyć uczestnikom Forum zagadnienia dotyczące istotnych dla przedsiębiorców warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Są to m.in. zagadnienia dotyczące znaczenia właściwego wykorzystywania instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego, jakie mogą być przez gminy wykorzystywane czy też miejsca strategii gminy w strategii powiatu, województwa i krajowym systemie planowania.

Powyższa tematyka zostanie przedstawiona w 3 moderowanych panelach tematycznych:

Panel I : GMINA JAKO MIEJSCE DO INWESTOWANIA

Panel II: CO SPĘDZA SEN Z OCZU PRZEDSIĘBIORCOM?

Panel III: PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

 

W trzech moderowanych dyskusjach panelowych udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i świata nauki, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz reprezentanci instytucji istotnych dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą np. Izba Administracji Skarbowej.

Gościem specjalnym Forum będzie prof. Grzegorz Kołodko

 

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia i informacjami dotyczącymi panelistów.

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości to nie tylko dyskusja. To także szansa zdobycia informacji temat możliwości pozyskania wsparcia na rozwój pracowników i firmy ze środków unijnych i nie tylko. Swoje stoiska będą mieli m.in.:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Centrum Innowacji Biznesowej
  • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
  • Punkt Informacji o Funduszach Europejskich

Nie zabraknie również stanowisk dla lokalnych przedsiębiorców.

Udział w Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wystarczy w terminie od 8 maja do 19 czerwca 2017 r. wypełnić formularz rejestracyjny.

Podczas Forum zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami ufundowanymi przez partnerów wydarzenia.

W organizacji Forum wspierają nas

  PATRONI HONOROWI

 

 

PARTNERZY

PARTNERZY GŁÓWNI

 

 

 

 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 
 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI