SKB S.A.

Adres:  ul. Sucharskiego 49
Kod pocztowy: 97-500 Radomsko
Telefon: 44 682 34 68  fax.: 44 682 34 68
E-mail: sekretariat@skb.net.pl
www: www.skb.net.pl

Zarząd / Dyrekcja:

prokurent komandytariusz – Sławomir Dobosz

Branża podstawowa: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Branże pozostałe: produkcja metali, obróbka skrawaniem
Profil działalności wg PKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Opis działalności:
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, produkcja metali, precyzyjna obróbka skrawaniem