Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty mgr inż. Zdzisław Barański

Adres: Radomsko,  ul. Krańcowa 7 
Telefon: 44 6824054; 601 612 112   fax.: 44 682 40 54
E-mail: nrp29@o2.pl 

Zarząd/Dyrekcja firmy:
Zdzisław  Barański, tel.601 612 112
Branża: budownictwo, 
Podstawowa:  nadzory budowlane, projekty dróg ,                      
Pozostałe: ekspertyzy techniczne, rzeczoznawstwo budowlane, świadectwa energetyczne, uzgodnienia w zakresie BHP obiektów budowlanych  
Profil działalności wg  PKD (ze zgłoszenia do rejestru REGON):
działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
Opis działalności:
 nadzory budowlane  bez ograniczeń; projekty dróg obiektów inżynierskich i kubaturowych, ekspertyzy techniczne, rzeczoznawstwo budowlane,  świadectwa energetyczne budynków, audyt energetyczny, uzgodnienia w zakresie BHP obiektów budowlanych , sprzedaż projektów gotowych.