Lidia Kowalska

Adres: Orzechówek

Kod pocztowy: 97-524 Kobiele Wielkie

Zarząd/Dyrekcja firmy: Lidia Kowalska

Branża:

Podstawowa: Doradztwo w zakresie zarządzania

Profil działalności wg PKD: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania