HYDROPLUS Sp. z o.o.

HYDROPLUS Sp. z o.o.
Adres: Radomsko, ul. Reymonta 62
Tel. 695 887 223, (44) 715 07 08, fax. 44 685 42 92
e-mail: hydro.plus@wp.pl

Zarząd/Dyrekcja firmy:
1.Ireneusz Zięba– Współwłaściciel
2. Andrzej Polanin – Współwłaściciel

Branża:
Podstawowa: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Opis działalności: Firma zajmuje się wykonywaniem w budynkach i budowlach m.in. instalacjami systemów grzewczych ( elektrycznych, gazowych i olejowych), instalacja pieców, instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,  instalacji gazowych,  instalacji przewodów doprowadzających parę, instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających, instalacji systemów zraszania trawników, instalacji przewodów, instalacje kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła.