EUROOMEGA Piotr Więzowski

Adres: ul. B. Chrobrego 12

Kod pocztowy: 97-500 RADOMSKO

Telefon: 44/685 00 01, fax: 44/685 00 01
E-mail: biuro@euroomega.eu
www: www.euroomega.eu

Zarząd/Dyrekcja firmy:
Piotr Więzowski, e-mail: piotr.wiezowski@euroomega.eu

Branża podstawowa:  Automatyka i Robotyka
Pozostałe: Odzyskiwanie odszkodowań i należności, windykacja należności
Profil działalności wg PKD (ze zgłoszenia do rejestru REGON): Naprawa i konserwacja maszyn
Opis Działalności: naprawa i konserwacja maszyn, wykonywanie instalacji elektrycznych, działalność zw. z oprogramowaniem, naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego, działalność usługowa zw. z administracją biura, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, działalność doradcza.
Obecność na rynkach zagranicznych – IMPORT