Szkolenie dla Przedsiebiorców

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców, które przeprowadza pracownicy Urzędu Skarbowego w Radomsku.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Split Payment
  2. Jpk
  3. Rejestracja i ponowne przywracanie podatnika VAT
  4. Konstytucja Biznesu
  5. Należyta staranność przy rozliczaniu VAT,
  6. Zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych,
  7. Inne zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT oraz w Ordynacji podatkowej.

Wskazane zostaną również  praktyczne aspekty w relacjach  Urząd – Przedsiębiorca,  w szczególności zaś najczęściej popełniane błędy i skutki tych błędów.  Omówione zostaną również te aspekty w poszczególnych tematach, które zostały podjęte wcześniej przez MF i IAS, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami interpretacyjnymi.

Termin i miejsce  szkolenia:  28 listopada 2018r (środa, godz. 12.30 ),  siedziba  RIPH – ul. Kościuszki 6, sala 218.

Udział bezpłatny.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: biuro@riph.radomsko.pl  w terminie do 23.XI.2018r.

 

ZAPRASZAMY