Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości

Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości organizowany jest corocznie od 2010 roku. Jego celem jest:

 • Wyłonienie i promocja wyróżniających się firm, które prowadzą działalność na terenie Miasta Radomska, Powiatu Radomszczańskiego bądź regionu i o zasięgu ponadregionalnym (dotyczy członkostwa w RIPH), których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania.
 • Wyłonienie i promocja autorskich pomysłów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Radomska i Powiatu Radomszczańskiego na:
  • utworzenie własnego przedsiębiorstwa;
  • pomysł na produkt lub usługę związaną z profilem szkoły i branżą przedsiębiorstwa, w którym będzie wdrożony.
 • Kształtowanie pozytywnego gospodarczego wizerunku miasta i powiatu.

Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach. W roku 2016 były to:

 • Firma Rodzinna Roku
 • Produkt Roku
 • Pomysł na Biznes
 • Pomysł na Produkt