Dla Mediów

NOTATKA PRASOWA

 

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

Otwarta i bezpłatna konferencja biznesowa.

Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku

 

Rejestracja elektroniczna  do 29 marca 2019  www.riph.radomsko.pl/rejestracja-iii-rfp/ obowiązkowa.

 

Termin: 3 kwietnia 2019r HOTEL PORTO, ul. Portowa14/20 Radomsko, godz. 8.30 : 16.15

 

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości to:

  • największe wydarzenie biznesowe w regionie radomszczańskim zorganizowane z myślą o przedsiębiorcach i samorządach, czyli tych, którzy podejmują decyzje i tworzą warunki do inwestowania,
  • inicjatywa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, instytucji wspierającej lokalny biznes od 3 kwietnia 2001 r.

Od pierwszej edycji są z nami: Powiat Radomszczański, Miasto Radomsko, ESBANK Bank Spółdzielczy, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  • Jak co roku, Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń, wysłuchania prelekcji inspirujących ludzi i nawiązania kontaktów biznesowych.
  • Inauguracyjny wykład „Jakie wyzwania niesie ze sobą nadchodzące spowolnienie w polskiej gospodarce?” wygłosi prof. dr hab. Marek Belka.
  • W programie dwóch paneli tematycznych: „Nowoczesne usługi dla biznesu” i „Gospodarka przestrzenna” znajdą się wykłady znakomitych specjalistów oraz praktyczne rozwiązania dla firm.
  • Gry i zabawy dla wszystkich: radomszczańska młodzież spotka się podczas inspirującego warsztatu z wysokiej klasy specjalistką od cyberbezpieczeństwa, a uczestnicy strategicznej gry „Planista” będą mogli kreatywnie podejść do planowania przestrzennego.

 

EKSPERCI/PANELIŚCI

Gośćmi Forum będą znakomici eksperci i praktycy: Przemysław Śleszyński,   dr hab. prof. IGiPZ PAN – geograf, kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej (rozwój miast, procesy ludnościowe, w tym migracyjne, geografia przedsiębiorstw, transportu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, estetyka krajobrazu). Dariusz Tworzydło – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach, ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations,  Agnieszka Kośna – absolwentka francuskojęzycznych uczelni, Université Libre de Bruxelles (ULB) oraz Université Catholique de Louvain (UCL). Członek zarządu belgijskiego oddziału stowarzyszenia ISACA, zrzeszającego osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, bezpieczeństwa oraz kontroli systemów informacyjnych. Katarzyna Merska-Pietrak – pomysłodawczyni i koordynatorka programu Start do kariery, realizowanego przez Gumtree.pl od 2013 i pomagającego młodym osobom we wchodzeniu na rynek pracy.  Agnieszka Adamiec – autorka artykułów, opracowań i analiz danych o rynku pracy, wyzwaniach  związanych z pozyskaniem kandydata i niedoborem  talentów.  Łukasz Kubiak – autor wykładów dotyczących potencjału  i trendów na rynku pracy oraz polityki równego traktowania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością . Agnieszka Sobieszek –  z-ca Dyrektora  Departamentu Pozyskiwania i Obsługi inwestora.  Od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. współpracowała przy obsłudze największych projektów inwestycyjnych oraz projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Współpracuje z samorządami i instytucjami otoczenia biznesowego w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Bartosz Rzętkiewicz – od września 2018 roku Wiceprezes Zarządu Strefy Edukacji Sp. z o.o. , organu prowadzącego dla Technikum Automatyki i Robotyki oraz  Dyrektor tej szkoły.  Dr Paulina Sikorska, Bartłomiej Kolipiński, Marcin Świetlik – wysokiej klasy specjaliści w zakresie rewitalizacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego,  reprezentują Towarzystwo Urbanistów Polskich.  Piotr Zdziechowski – Project manager międzynarodowego projektu THINGS+ wspierającego innowacje usługowe w sektorze produkcyjnym. Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Nie zabraknie też przedstawicieli lokalnego samorządu (Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta  Powiatu Radomszczańskiego,  Łukasz Więcek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Urząd Miasta Radomska, oraz lokalnych firm –  Ewa Drzazga), którzy dokonają własnej oceny  lokalnych  uwarunkowań dotyczących m.in. edukacji, rynku pracy, zarządzania przestrzenią.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy Forum poznają  przedsiębiorczych: zasłużonych i z powodzeniem prowadzących  swoje biznesy.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z możliwości obejrzenia dorobku i działalności firm  na stoiskach reklamowych oraz uzyskać wiele cennych porad i wskazówek na stoiskach informacyjnych.

Zapraszamy!

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku

Kontakt: 44 6831993

Ewelina Wójcik
ewelina.wojcik@riph.radomsko.pl  606649525

Anna Bartkiewicz
anna.bartkiewicz@riph.radomsko.pl   660731750

Wspieramy przedsiębiorców….

 

 

 

 

LOGO KONFERENCJI do pobrania tutaj