Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Izbie.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Izby.

 

Członkowie honorowi:

Henryk Barda

Henryk Białek