CIB

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn. Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych.

 

Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Powiaty Pajęczański, Radomszczański oraz Opoczański zostały objęte obszarem wsparcia poprzez Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku.

W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu – Agnieszka Zaremba oraz Ewa Łapaj, które będą odpowiedzialne za inicjowane i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Do ww. zadań zaliczać się będzie:

• Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;

Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;

• Przekazywanie informacji o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie i inne;

• Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;

• Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);

• Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom biznesowym;

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy zakres informacji, jakie mogą Państwo uzyskać od Doradców Biznesu:

1. Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców

2. Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie

3. Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych

4. Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu

5. Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje

6. Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą

7. Lista expertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych 8. Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich

9. Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy

10. Informacje o startupach

11. WUP- informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staży

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Dane kontaktowe:

Agnieszka Zaremba, tel.: 502-039-183

Ewa Łapaj, tel.: 533-313-206

Plakat- CIB – Radomsko

CIB – prezentacja