Archiwum szkoleń

NISKIE PODATKI – KORZYŚĆ NA LATA

Urząd Skarbowy w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Starter Radomsko, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. zmian w systemie podatkowym „Niskie podatki – korzyść na lata”. Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku, sala nr 208. Spotkanie poprowadzą eksperci z Urzędu Skarbowego w Radomsku.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób zajmujących się kadrami i płacami w firmach, instytucjach oraz urzędach.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. ze zmianami w zakresie zmniejszenia stawki podatkowej PIT z 17% na 12%, rozliczaniem części składek zdrowotnych w podatku dochodowym, likwidacją ulgi dla klasy średniej, pakietem rozwiązań prorodzinnych, a także zmianami, które wejdą w życie z początkiem 2023 roku.

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonywać drogą mailową pod adresem: promocja@radomszczanski.pl lub telefonicznie pod nr tel. 44 685 89 78, 44 685 89 91.

Podczas spotkania będzie istniała możliwość zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy!

W najbliższy piątek, tj. 28 stycznia 2022r w godz. 9.00 – 11.00 odbędzie się bezpłatny webinar nt. Polskiego Ładu, który poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Radomsku.  Wśród tematów znajdą się m.in.:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. ulga dla klasy średniej,
 3. ulga (PIT – 0) dla pracujących seniorów,

Podczas szkolenia będzie można zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości – prosimy o ich przygotowanie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonywać drogą mailową pod adresem: biuro@riph.radomsko.pl lub telefonicznie pod nr tel. 44 683 19 93, 606649525, 660731750. W zgłoszeniu należy podać swój adres e-mail, na który prześlemy link do logowania się na Platformę Teams.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym  szkoleniu dotyczącym zmian w podatkach PIT i CIT po nowelizacji ustaw podatkowych 2021.

Cel szkolenia:

Prezentacja oraz omówienie praktycznych skutków zmian w przepisach prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem ich wpływu na obowiązki podatników oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Początek roku 2021 przyniósł szereg rewolucyjnych zmian w prawie, m. in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nową definicję „spółek nieruchomościowych”, zmiany w amortyzacji, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, nową formę opodatkowania – „estoński CIT”, czy Specjalny Fundusz Inwestycyjny. Wiele wątpliwości związanych z nowelizacją do dnia dzisiejszego nie doczekało się komentarza Ministerstwa Finansów.

Plan szkolenia:

 1. Objęcie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem CIT. Jak sprawić, aby spółka jawna nie stała się podatnikiem CIT w 2021 r. oraz w latach następnych?
 2. Możliwość wstecznego rozliczenia straty za 2020 r. (rozwiązania dot. tarczy antykryzysowej)
 3. Spółka nieruchomościowa – szczególne obowiązki ciążące na nowej grupie podatników
 4. Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach
 5. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach
 6. Estoński CIT – nowy model opodatkowania spółek kapitałowych
 7. Specjalny Fundusz Inwestycyjny – rozwiązanie alternatywne w stosunku do tzw. estońskiego CIT
 8. Zmiany w PIT zryczałtowanym (od przychodów ewidencjonowanych) – wyłączenia, progi, stawki
 9. Omówienie najnowszych interpretacji podatkowych – skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment, zakres stosowania split payment, skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników

Termin: 3 lutego 2021 godz. 10.00 – 13.00

Prowadzący – Mikołaj Duda, doradca podatkowy w Kancelarii prawnej Madejczyk.  Autor licznych publikacji prasowych i naukowych z zakresu prawa podatkowego (m. in. na łamach Rzeczpospolitej i Monitora Podatkowego), w tym współautor publikacji książkowych (m. in. komentarz do Ordynacji podatkowej; komentarz do ustawy o finansach publicznych; Kontrola fiskusa w firmie).

Szkolenie  organizowane we współpracy z Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k. będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do wzięcia udziału w szkoleniu on-line zostanie przesłany na godzinę przed jego rozpoczęciem, wymagana jest wcześniejsza instalacja programu ZOOM.

 

Szkolenie on-line odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020r, godz. 10.00-12.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Tematem szkolenia będą wybrane zmiany w prawie podatkowym:

 1. Spółka komandytowa – czy będzie podatnikiem CIT od 2021 r. i na jakich zasadach?
 2. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.
 3. JPK_VAT od 1.10.2020 r. – oznaczenie dostaw towarów i usług kodami GTU oraz kodami procedur (split payment), konsekwencje błędnego oznaczenia pozycji JPK, podstawy prawne nałożenia kary pieniężnej (500 zł za każdy błąd), sposoby zmniejszenia ryzyka prawnego;
 4. SLIM VAT – rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus, wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego, odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych, zmiany w zakresie nieodpłatnych przekazań (prezenty), zmiany w zakresie Wiążącej informacji Stawkowej

Osoba prowadząca szkolenie to Pan Mikołaj Duda, doradca podatkowy. Autor licznych publikacji prasowych i naukowych z zakresu prawa podatkowego (m. in. na łamach Rzeczpospolitej i Monitora Podatkowego), w tym współautor publikacji książkowych (m. in. komentarz do Ordynacji podatkowej; komentarz do ustawy o finansach publicznych; Kontrola fiskusa w firmie).

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: biuro@riph.radomsko.pl w terminie do 1 grudnia 2020r.

 

ZAPROSZENIE! Warsztaty w Gdańsku, Radomsku, Koszalinie i Krakowie

W ramach projektu  KAPEE organizuje 10 spotkań warsztatowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na których nauczą się  przydatnej umiejętności jaką jest wykonywania przeglądu energetycznego w przedsiębiorstwie.

Warsztaty prowadzone są on-line i składają się z dwóch części – wykładowej, na której  eksperci KAPEE przedstawiają podstawowe informacje na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz warsztatowej, gdzie przeprowadzają wraz z uczestnikami przykładowy przegląd energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowane szkolenia i doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i doradztwie z zakresu zamówień publicznych, które są skierowane do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw i dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach pomocy de minimis.

Oferta zawiera:

 1. Dwudniowe szkolenie (16 h) w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

W tym: przepisy, zasady zamówień publicznych, pozyskiwanie informacji o zamówieniach, uczestnictwo w postępowaniu, tryby, SIWZ, warunki udziału, oferta, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, ocena ofert, zawieranie umów, środki ochrony prawnej.

 1. Dwudniowe warsztaty praktyczne (16h) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

W tym: wyszukiwania ogłoszeń, analizy SIWZ, przygotowanie dokumentów dotyczących warunków udziału, tworzenie konsorcjów, podwykonawstwo, przygotowanie oferty, odwołanie/wnoszenie skargi.

 1. Doradztwo poszkoleniowe dla firmy (8 h), będące kontynuacją szkoleń, uwzględniając specyfikę działania przedsiębiorstwa. będące kontynuacja szkoleń, uwzględniające specyfikę działania przedsiębiorstwa.
 2. Doradztwo fakultatywne (max. 10h), mające na celu praktyczne wsparcie w procedurach konkretnych zamówień publicznych i problemach napotkanych podczas postępowania.

 

WARUNEK:  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby (właściciele, wspólnicy i pracownicy etatowi) zaangażowane lub planowane do zaangażowania w proces ubiegania się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Każdy przedsiębiorca może oddelegować na szkolenie dwóch pracowników.

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Lp. Szkolenie/doradztwo Opłata w formie wkładu własnego Firmy Wartość pomocy de minimis
1. Szkolenia ok. 140,60 zł brutto za jednego Uczestnika szkolenia ok. 991,57 zł za jednego uczestnika
2. Doradztwo poszkoleniowe dla firmy w wymiarze 8 godzin 322,89 zł brutto ok. 2277,11 zł
3. Doradztwo fakultatywne 40,36 zł za każda przyznaną godzinę ok. 284,64 zł za jedną godzinę doradztwa

Reasumując opłata obowiązkowa za jednego uczestnika wnoszona przez pracodawcę wynosi  ok.  463,49 zł, natomiast łączna wartość udzielonej pomocy de minimis to ok. 3268,68 zł (dotyczy pkt. 1 i 2 powyższej tabeli)

Więcej informacji: http://pzp-szkolenia.pl/o-projekcie/

Optymalna ilość uczestników szkolenia – 15 osób. To warunek uruchomienia grupy na terenie Radomska.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o  kontakt z Biurem Izby do 8 marca 2017.

 

E-mail: biuro@riph.radomsko.pl

Telefon:      44 683 19 93

                       606 649 525

                       660 731 750

Warsztaty BZ WBK 

Zapraszamy na warsztaty BZ WBK poświęcone internacjonalizacji.

Tematyka: Świat w zasięgu jednego kliknięcia? Tak! – SantanderTrade.com
Ryzyko zmienności kursów walutowych i jak się przed nim zabezpieczać

warsztaty-bz-wbk-1

Świat w zasięgu jednego kliknięcia? Tak!  – Warsztaty poświęcone portalowi SantanderTrade.com

SantanderTrade.com to unikatowy portal oferujący kompleksowy zakres wsparcia w ekspansji zagranicznej. Klienci zainteresowani rozwojem za granicą znajdą tu dane o potencjale rynkowym 185 krajów, obowiązujących w nich cłach, regulacjach prawnych i innych uwarunkowaniach dla prowadzenia biznesu, jak również kursy wymiany 147 walut, dostęp do miliona ogłoszeń o publicznych i prywatnych przetargach międzynarodowych, wiadomości o 40 tys. imprez targowych i wiele innych informacji.

Portal SantanderTrade.com co miesiąc odwiedza 200 tys. użytkowników, którzy dowiadują się, jakie zwyczaje biznesowe panują tam, gdzie planują rozwijać biznes, obliczają wysokość opłat celnych, weryfikują i określają stabilność potencjalnych partnerów, a także wybierają najbardziej atrakcyjne rynki dla swojej działalności według różnych kryteriów. Ponadto na portalu dostępne są narzędzia analizy trendów rynkowych i rynków docelowych oraz dane importowe i eksportowe towarów z ponad 200 krajów.

Co tydzień jest aktualizowana baza około 25 tys. raportów handlowych według branży i kraju, podobnie bazy danych potencjalnych importerów oraz dostawców, informacje o specyficznych uwarunkowaniach dla danych rynków czy branż i wiele innych narzędzi, danych, materiałów ułatwiających przygotowanie do ekspansji zagranicznej.

Ryzyko zmienności kursów walutowych i jak się przed nim zabezpieczać

Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych są narażone na ryzyko zmiany kursów walutowych. Istnieją jednak różne sposoby na ograniczenie tego ryzyka, co wspiera przedsiębiorstwa w procesach zarządzania płynnością finansową.

Warsztaty odbędą się już 23 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej – 218 – przy ul. Kościuszki 6 w Radomsku.

Rejestracja pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKm3w63EDIhhV2StNQGRDX8hU7LkBvFMI2eyGdspgebufMrQ/viewform 

Planowane warsztaty

W najbliższym czasie planowana jest organizacja dwóch warsztatów. Pierwszy z nich, organizowany we współpracy z BZ WBKma być poświęcony  internacjonalizacji firm. Zatem, jeśli są Państwo zainteresowani wkroczeniem na nowe rynki, poszerzeniem działalności  lub zajmują się Państwo eksportem/importem zachęcamy do rozważenia udziału w zbliżających się warsztatach. Więcej informacji  prześlemy w kolejnych „środówkach”, podobnie jak na temat warsztatów ZPPJak bezpiecznie i efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w Polskich realiach, których tematem będą możliwości jakie daje zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa z jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej na spółkę z o.o. Dowiedzą się Państwo między innymi co zrobić by:

 • zaoszczędzić miesięcznie 500 zł i więcej
 • oddzielić majątek prywatny od firmowego
 • problemy firmy nie były problemami rodziny
 • firma działała nawet po śmierci właściciela – by zabezpieczyć rodzinę.

Poznają Państwo wszystkie zalety zmiany organizacji prawnej działalności.

 

Jeśli powyższe tematy wydają się dla Państwa interesujące prosimy o kontakt z Biurem Izby.

Konferencja nt. Racjonalizowania form prowadzenia biznesu

Serdecznie zapraszamy na konferencję , którą organizujemy we współpracy z Firmą NOXUM i TDF Danuta Strzelecka.

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących firmę jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy poznają zagrożenia związane z prowadzeniem działalności ww. formie oraz sposoby jak się przed nimi zabezpieczyć.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w bezpłatnej konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na  adres biuro@riph.radomsko.pl do 14 października.

konferencja

Formularz zgłoszeniowy PDF

Formularz zgłoszeniowy – WORD

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do rozpoczęcia raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców). W związku z tym zapraszamy na szkolenie.

szkolenie-jpk

Załączniki :

Agenda

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy edytowalny