Do Punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zgłaszają się obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terenie ich kraju przybyli do powiatu radomszczańskiego i wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pomaga obywatelom Ukrainy w zakresie aktywizacji zawodowej. Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami udało się zatrudnić blisko 40 Ukraińców.
W ewidencji PUP w Radomsku nadal figurują obywatele Ukrainy posiadający doświadczenie zawodowe w charakterze między innymi: kucharza, fryzjera, kosmetyczki, sprzedawcy, szwaczki. Osoby te deklarują również chęć podjęcia prostej pracy fizycznej, produkcyjnej czy przy sprzątaniu.

Zachęcamy lokalnych pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert pracy.

Oferty pracy można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, stanowisko 11,  pod nr telefonu 44 683 73 54-56, -58, -62, wew. 35 lub 515 471 288.